Verslag contactbijeenkomst Advaitastiltegroepen 22 januari 2023

De contactgroep bijeenkomst op zondagmiddag 22 januari 2023

Aanwezig  Emilie, Arno, Annelou, Rolf en Sabine en via Zoom: Jacques, Jean-Pierre, Esther, Anita en Eric. Afgemeld Anke, wel bijdrage gegeven.

Allereerst dank voor de aanwezigheid en de bijdragen. Ook de na-vergadering was erg vruchtbaar en inspirerend, wat eigenlijk ook wel weer de meerwaarde benadrukte van het fysiek bij elkaar komen.

Agendapunten:

 1. Opheffen van Advaita stiltegroepen per 2024

Er is gezegd door Douwe, dat we door kunnen gaan met de Advaita stiltegroepen tot er geen belangstelling meer is.

 • Het blijkt dat er nog wel belangstelling is en dat de behoefte duidelijk bestaat om bij elkaar te komen. Het contact kan directer via persoonlijke email i.p.v. via de website. De website is betaald tot 23 oktober 2023, dus zo lang bestaat hij sowieso nog.
 1. Meditatieweken
 • Vrijdag 3-10 februari Schiermonnikoog: Er hebben zich inmiddels 12 mensen aangemeld om mee te doen met de Winterweek in de Aude Schuele op Schiermonnikoog.
 • Vrijdag 9 juni t/m vrijdag 16 juni 2023 Schiermonnikoog: Anke en Herma hebben zich weer bereid verklaard de retraiteweek te organiseren.
 • Vrijdag 18 augustus t/m 25 augustus 2023: Durbuy Ardennen. Jean-Pierre gaf aan dat de organisatie van de Stilteweek goed verloopt. Er zijn voldoende aanmeldingen om de week doorgang te laten vinden.
 1. Bijeenkomst voor het 10-jarig verscheiden van Douwe

Esther Dorsman, Annet Delsman en Anke Elders hebben zich bereid verklaard om deze te organiseren.

Diverse ideeën voor een programma:

 • Gerrit Groot Dengerink heeft nog materiaal van Satsangs van Douwe die hij geschikt kan maken voor film. We zouden deze film kunnen vertonen
 • Boekverkoop
 • Leerlingen van Douwe uitnodigen waarvan we weten dat zij hun reis op het Advaitapad voltooid hebben en hier iets over willen delen ter inspiratie.
 • Plaats: Eric heeft ons gewezen op een Nivonhuis bij Oisterwijk vlak bij Tilburg. Dat zou mooi centraal zijn voor Nederland en België. Eric is dan bereid om voor wie dat wil een begeleide natuurwandeling te organiseren.

 

 1. Wekelijkse meditatiebijeenkomsten

Er is nog steeds een groep die regelmatig deelneemt aan de wekelijkse meditatiebijeenkomsten via Zoom en fysiek. Daar gaan we mee door.

 • Anke gaf aan dat zij het delen van ervaringen na de meditatie niet prettig vindt en om die reden niet meer meedoet. Er zijn meer mensen die dit zo ervaren. Esther gaf aan dat zij er juist veel aan heeft om na de meditatie ervaringen te delen. Er zijn ook meer mensen die dit zo ervaren.
 • Misschien is het een idee als de mensen die juist in de stilte willen blijven afscheid kunnen nemen na de meditatie en de mensen die willen delen wat langer blijven?

 

 1. Coördinatiewissel

Douwe heeft aangegeven dat het goed is regelmatig van taken te wisselen.

 • Rolf wil na 10 jaar graag de coördinatie over dragen.
 • Tonke heeft aangegeven de dinsdag meditatieavond en de maandelijkse zondag meditatieochtend van Nederland te willen gaan coördineren.
 • Jacques blijft de dinsdagavond voor België doen ondersteund door Jeroen Wauters en Chris Desaever.
 • Jean-Pierre verzorgt de maandelijkse zondagochtend meditatiebijeenkomst van Brugge.
 • Esther heeft aangegeven de Contactgroep coördinatie en andere taken van Rolf over te willen nemen. Dat is contact houden met iedereen en helpen om dingen op elkaar af te stemmen. Een aanspreekpunt te zijn. E.e.a. wordt besproken tijdens de Winterweek.

 

 1. Website www.advaitastiltegroepen.net

Er is nog niemand die het beheer over wil/kan nemen, dus dat blijft Sabine voorlopig doen.

 • De website gaat nog verder vereenvoudigd worden in groep België en groep Nederland.
 • De website is betaald tot 23 oktober 2023. Een maand ervoor kan een besluit genomen worden of de website nog nodig is of dat we het alleen via mailcontact doen.
 • De website heeft 286 abonnees waarvan gemiddeld 150 mensen de mail openen. We gaan deze groep benaderen om het adresbestand op te schonen.

 

 1. Kosten van Zoom en van de website die gemaakt zijn:
 • Jaarlijkse kosten voor de website 2021 € 77,14 en 2022 € 110, 21. De website is betaald tot 23 oktober 2023.
 • Jaarlijkse kosten voor Zoom in 2021 € 169,28 en 2022 € 169,28 betaald tot 16 juni 2023.
 • 2020 hebben we een bijdrage gevraagd en gekregen, dit willen we dit jaar weer doen. De bijdrage is € 10,-. We doen dit via een aparte mail.

Sommige mensen weten, dat wij willen verhuizen naar Portugal in september 2023. We blijven zoveel we kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten, zowel fysiek als via Zoom.

Vriendelijke groet, Sabine en Rolf

 

Print Friendly, PDF & Email