Verslag bijeenkomst Contactgroep op 17 maart 2013

Verslag bijeenkomst Contactgroep op 17 maart 2013

Begeleiding: Jean-Pierre

12 deelnemers die 9 groepen vertegenwoordigden.

Uitgangspunt: Praten vanuit Stilte met pauzes, met nadruk op inspirerende ervaringen.

Hellevoetsluis:
– Bestaat ong.7 jaar
– maillijst ong 65 mensen, kerngroep ong.15 mensen
– samenkomst in een grote kerk op zondag
– Stilte oefeningen, teksten, ervaringen delen, verdieping
– lichte sfeer, vermijden van theoretiseren
– wordt begeleid door Pia en Jan de Winter
– vertegenwoordigd door Jan de Winter

Dordrecht:
– bestaat ong. 1 jaar o i v José de Jong.
– kerngroep ong.12 mensen
– samenkomst, 1x per maand, in atelier van Henk van Dalen, avond
– gespreksbijeenkomst, praten vanuit Stilte, teksten van Douwe en Nisargadatta.
– wisselende onderwerpen vanuit de groep.
Stilte bijeenkomsten bij Raymond Lomans.
– houding: geduld, ruimte, luisteren. geen behoefte aan langere stiltes.
– vertegenwoordigd door Henk van Dalen

Gent:
– 1xper maand, kerngroep ong 12 mensen, 30 mailadressen.
– kennen Douwe niet persoonlijk, daardoor wordt veel aandacht op Jacques gericht
– teksten van Douwe voorlezen plus ervaringen uitwisselen, moeilijk dat vanuit Stilte te doen.
– warme groep, mensen met veel ervaring in non dualiteit, vanuit ruimere hoeken.
– vertegenwoordigd door Jacques Back

Leuven:
– 2x per maand in een boekhandel
– kerngroep ong.5 mensen, aangevuld met belangstellenden
– ervaringen delen vanuit de Stilte, teksten. Concreet, hoe pas je het in je dagelijks leven toe.
– vertegenwoordigd door Leen Stessels

Amsterdam:
– Bestaat een halfjaar, 2 x per maand, s’avonds
– tekst plus satsang bandjes van Douwe, half uur stilte dan delen van ervaringen
– vaste kern 10 mensen plus wisselende (vaak jongeren) belangstellenden
– geen discussie, wel’wat er komt, komt er’. Opnames van Douwe te Brugge gedraaid, bijzondere ervaring
– vertegenwoordigster: Miriam de vries

Groningen:
– bestaat 3 jaar, kerngroep 7 personen
– twee stilterondes, muziek, tekst en praten
– Stilte is het belangrijkste, verdieping. Moeilijk om vanuit Stilte te praten.
– vertegenwoordiger: Raymond Lomans

Gouda:
– al jaren een vaste groep, een dag per maand
– tekst, stilte( 1 uur), lunch, pauze (praten,geen discussie), tekst, stilte, tekst, stilte
– Stilte wordt samen gedragen
– Coördinator van de groep is Anke Elders

Midden Nederland:
– bestaat sinds ong.november, kerngroep ong.10 mensen
– nog geen vaste vorm, komen voorlopig 1 x per 2 weken bij elkaar, zondag ochtends en dinsdag avonds. De avonden ook voor verdere geïnteresseerden.
– anderhalf uur stilte,tekst van Douwe,ervaringen delen vanuit Stilte.
Zondags lunch en bespreking organisatie
– warme groep,willen eerst verdieping, dan meer openstaan voor uitbreiding (was advies van Douwe)
– komen afwisselend bij elkaar op thuis adressen, voorlopig.
– vertegenwoordigster: Emilie Pauw

Brugge:
– bestaat bijna 10 jaar
– één keer per maand op zondag
– kerngroep 10 personen
– begeleiding: afwisselend
– 3 stilteperiodes, van 45 min elk. In die stiltes: voorlezen van enkele korte citaten.
– zeer kort gesprek op einde (15 min)
– naast deze centrale bijeenkomst is er nog een gespreksgroep om de twee weken op maandagavond en een stiltegroep wekelijks op woensdagavond.
– vertegenwoordigd door Jean-Pierre

Verder kwamen teksten en De Opzet van Douwe ter sprake.
Er werd gepraat, zoveel mogelijk vanuit Stilte en zo min mogelijk discussie, met steeds stilte periodes, o.l.v. Jean Pierre.
Gespreksthema’s waren verder: openheid versus geslotenheid, praten vanuit Stilte, organische ontwikkeling van de groepen, verscheidenheid van de aard der groepen.

Als laatste spraken we nog even over plannen ivm weekretraites.

Het was een mooie bijeenkomst, met dank aan alle deelnemers.

Emilie Pauw

Print Friendly, PDF & Email