Verslag bijeenkomst Contactgroep 21 oktober 2018

CONTACTBIJEENKOMST ADVAITASTILTEGROEPEN 21/10/2018

 

Aanwezig  :

 

Hellevoetsluis (Jan), Gent (Jacques), Leuven (Jacques), Midden-Nederland (Emilie, Arno, Rolf, Sabine), Amsterdam (Annelou, Rolf, Sabine), “Stiltedagen” (Anke, Marry) Brugge (Jean-Pierre, Carine)

 

Naar aanleiding van het vorige verslag :

 

De Contactgroep gaat 1 x per jaar door.

Odile heeft afscheid genomen van de Stiltegroepen. Zij wenst alle goeds aan iedereen.

Er is niet gebeld naar de afwezigen (Hellevoetsluis, Groningen en Dordrecht).

Mathilde wenst niet meer te komen en Dordrecht is een andere groep geworden.

 

  • Carine zorgt dat de info in INZICHT aangepast wordt. Sabine geeft de nodige hulp.

 

 

GROEPEN :

 

Hellevoetsluis :

 

Doordat de opkomst fel verminderd is (5 mensen) is het niet meer opportuun om de kerk open te houden (verwarming !). Jan denkt eraan om verder te gaan met de geïnteresseerden in zijn eigen huis of in een joert die hij kan gebruiken.

 

Leuven :

 

Momenteel gaan de bijeenkomsten twee maal per maand door bij iemand thuis. Er zijn meestal 6 à 8 mensen aanwezig met een kern van 4 à 5. Soms komen er eens nieuwe mensen via de website. Er is een uur stilte met tekst en wat muziek. Daarna thee en uitwisseling zonder discussie.

 

Gent :

 

Komt één maal per maand bijeen met een kerngroep. Er komen nieuwe mensen die Douwe niet gekend hebben. Alleen Jacques bereidt een tekst voor, meestal van Advaita Post of boek “Zijn” ; “Ik ben”. Jacques zal de teksten vanaf nu ook via de website vooraf versturen. Er wordt niet gewerkt met opnames en er is veel ruimte voor stilte.

 

Midden-Nederland :

 

Er is een kern van 5 à 6 mensen. Tonke trok zich terug. De laatste tijd komen er geen nieuwe mensen meer bij.  Prano werkt veel op Schier maar zal proberen om af te komen op de zondag dat de groep bijeenkomt.

 

“Stiltedagen” :

 

De groep komt drie maal per jaar bijeen met vooral stiltemeditatie. Er wordt ‘s middags samen gegeten. Nieuwe mensen haken af. Andere mensen die naar Stilteweek komen, gaan ook naar de meditatie (niet  iedereen doet de hele dag).  Er wordt telkens voor een tekstje gezorgd.

 

Brugge :

 

Alleen de maandelijkse zondagvoormiddag bijeenkomst blijft bestaan. De twee-wekelijkse praatavond is al een tijdje afgeschaft. Zoals Douwe voorspelde is dat inderdaad nauwelijks te doen. Aangezien de wekelijkse meditatie nog weinig bijval had (3 mensen) is die in overeenstemming met de vaste “zitter” ook afgeschaft.

De zondagen lopen goed. Er zijn meestal 8 à 10 mensen aanwezig – sommige (weinig) nieuwe blijven. Iedereen (behalve de nieuwe) bereidt eens de meditatie voor. Interessant hoe iedereen een andere invalshoek heeft, waarvan je kan leren.

 

Amsterdam :

 

De huidige coördinator is Elise. Er zijn meestal 5 à 8 mensen aanwezig. Er komen nieuwe mensen bij en er vallen er ook af.  De groep komt ‘s avonds bijeen en luistert naar een Satsang.  De bijeenkomst gaat wisselend bij iemand anders door en die zorgt dan voor opname of tekst. Er is vrijheid om te praten. Er zijn open gesprekken over v.b. seksualiteit, depressieve gevoelens … Er wordt op gelet dat de emoties niet de bovenhand krijgen en dat er steeds verwezen wordt naar non-dualiteit. Op die manier wil de groep vermijden dat alle problemen bedolven worden onder de mantel van spiritualiteit .

 

WEKEN :

 

Oerboerderij (Stilteweek)

 

Volgend jaar zou die doorgaan van 16 augustus tot en met 23 augustus. De prijs is iets verhoogd. De meeste aanwezigen van deze contactbijeenkomst waren erbij.

Momenteel is er aandacht om het accent te leggen op stilte en eenvoud. Dat moet duidelijk worden door :

  • na de startdagen 1 à 2 dagen echt stiltedagen
  • maaltijden simpeler (Belend en Elise als chef-kok met ploegje ?)
  • yoga en energetische oefeningen gemakkelijk uitvoerbaar
  • ontbijt steeds in stilte
  • takenlijsten vooraf per mail invullen

 

Sabine en Annelou nemen de leiding op zich van de Stilteweek. Emily zal dus de catering niet meer doen.  Jacques is verantwoordelijk voor de opnames en krijgt hulp van Rolf.

Ander voorstel om routine  (in de namiddag gaan de mensen alleen of in stel wandelen) te doorbreken en te zorgen dat iedereen zijn zeg kan doen :

– Trucje bij het begin : foto’s worden in 2 geknipt en je moet de andere helft zoeken. Met die “helft” zeg je wat je van de week verwacht,  waar je in vast loopt, waar je hulp bij kunt gebruiken …

Dit maakt het rondje niet overbodig.

Wij willen experimenteren hoe de verdieping beter kan.

Zoals altijd geen verplichting om aan alle activiteiten mee te doen. Dit wordt geapprecieerd.

 

Dit zijn ideeën en voorstellen, die niet te nemen of te laten zijn. De deelnemers mogen ook van zich laten horen !

 

Winterweek

 

De Winterweek gaat door van 8 tot en met 15 februari 2019.

Waarschijnlijk omdat de groep klein is (max. 15 personen) en de nabijheid van de deelnemers maakt dat de week vanzelf loopt.

Rolf zorgt voor de technische kant van de opnames en Jean-Pierre voor de inhoud.  Mensen kunnen suggesties doen.  Rolf heeft “gezuiverde” opnames.  Er is een voorstel om de opnames van Douwe te gebruiken van dag 1 tot en met de laatste dag (de inhoud wordt opgebouwd). Rolf verstuurt de uitnodigingen. Jean-Pierre helpt bij de coördinatie

 

Schier-week juni

 

De Schier-week juni gaat door van 21 juni tot en met 28 juni 2019.

Anke, Marry en Herma zullen de leiding op zich nemen. Herma doet vooral de voorbereiding. De indeling van de dagen blijft. Arno zal stand-by zijn.

 

Volgende contactbijeenkomst is op zondag 27/10 in Culemborg 13.30 – 16.30 uur, de locatie wordt nog door Emilie vastgelegd.

Print Friendly, PDF & Email