Situatie mei 2016

    

”Nederigheid en stilte zijn voor een leerling onmisbaar, hoe gevorderd hij ook mag zijn. Alleen een volledig gerijpte jnani kan het zich permitteren volmaakt spontaan te zijn” (Nisargadatta, Ik ben Zijn, pg 187)

 
Spontaniteit

Traditioneel spreekt men in Advaita van volgende stappen: het horen van het onderricht, het zich eigen maken van het onderricht, inzichten & ervaringen, rijping, realisatie.

De meeste deelnemers aan onze retraites zijn al lang, ernstig en onder uitmuntende begeleiding bezig met Advaita.

Het ziet ernaar uit dat velen in de praktijk uitgenodigd worden verdere stappen te zetten in de richting van spontaniteit, creativiteit.
De twee zomer-retraiteweken zijn een gelegenheid in die zin.

Tijdens deze weken krijgen de deelnemers de kans – als ze dit willen – een eigen bijdrage aan het programma te leveren.

De week in de Oerboerderij zal helemaal niet geleid worden. Op Schier zal er een losse organisatie zijn.

Volop ruimte voor echte spontaniteit en openheid.

 

 

Afspraken

De weg van spontaniteit herbergt bepaalde risico’s en valkuilen. Daarom spreken we meer dan ooit af dat we ons houden aan de opzet van de Advaitaweken, ons door Douwe aangereikt.

Concreet komt dit hierop neer:

• Alles wat inzicht, ontspanning en overgave bevordert kan worden ingevoegd.
• Stilte blijft het belangrijkste onderdeel.
• Spreken gebeurt best vanuit de eigen ervaring. Ook bij het spreken blijft de stilte het belangrijkste.
• We richten ons volledig op de essentie. Daarom kiezen we ervoor om enkel met teksten van Douwe Tiemersma en/of Nisargadatta Maharaj te werken.
• De eigen instelling is doorslaggevend voor wat er gebeurt.

 

 

Print Friendly, PDF & Email