Situatie advaitagroepen, april 2013

Na de enthousiasmerende bijeenkomst van de Contactgroep op 17 maart lijkt het nuttig even na te denken over de huidige situatie. In overleg met heel wat mensen van de groepen kwam de hierna volgende tekst tot stand.

 

Stand van zaken in de groepen.

Er is vooreerst de positieve vaststelling dat er 10 groepen actief zijn.
Het is verheugend te zien hoe levendig en verscheiden het eraan toegaat.
Bij de meeste staat de stilte centraal.

De groepen Amsterdam, Brugge, Gouda en Groningen houden zich dicht bij de ‘ opzet‘ zoals nagelaten door Douwe. Dit heeft het voordeel van de duidelijkheid. Enkel woorden van Douwe of Nisargadatta komen aan bod, wat direct herkenbaar is, en kans biedt op verdere verdieping.

De groep Hellevoetsluis werkt vanuit de inspiratie van Douwe, maar is soepeler in de interpretatie van de ‘opzet’. Er wordt minder gewerkt met citaten van Douwe, meer met oefeningen die Pia ontwikkeld heeft in samenwerking met Douwe. Deze aanpak blijkt goed te werken.

Ook de groep Bergharen werkt meer met oefeningen dan met citaten. Wel duidelijk geïnspireerd door Douwe.

De groepen Gent en Leuven brengen vooral mensen samen die Douwe niet gekend hebben. Dit maakt het moeilijker om de ‘opzet’ te volgen. Er zijn wel vorderingen in die richting. Vooral het formeel gescheiden houden van meditatie en gesprek blijkt goed te werken. Ook is het duidelijk dat de tussenkomsten kort dienen gehouden te worden.

De groep Dordrecht heeft een publiek dat blijkbaar nogal mentaal bezig is. Daar is op zich niets mis mee: het mentaal begrijpen van Advaita is een noodzakelijke fase. Er wordt (vooral in een apart groepje) gewerkt in de richting van de ‘opzet’.

De groep Midden Nederland, die veel ervaren advaita-mensen samenbrengt heeft het blijkbaar moeilijk om de gesprekken te structureren. Hier werd het besluit genomen zich strikt te gaan houden aan de ‘opzet’, teneinde bepaalde valkuilen te vermijden.

Tenslotte is er het initiatief van Odile voor een Stilteweek.

 

De veranderde situatie van de leerlingen van Douwe.

Door het overlijden van Douwe is er voor zijn leerlingen een nieuwe situatie ontstaan.
Er kunnen verschillende wegen bewandeld worden.

De advaitagroepen zijn er voor dezen die ‘Het’ steeds verder willen laten doorgaan door de inspiratie van Douwe te laten doorwerken.
Binnen zo’n organisatie zal er niet teveel aandacht gaan naar het vergelijken van leraren. Ook zal er niet gekozen worden voor een nieuwe leraar.
Douwe zegt het zo: “Dat betekent een toespitsing van de oriëntatie, waarbij allerlei interessante zaken wegvallen. Deze toespitsing betekent ook de oriëntatie op één leraar / lijn van leraren: juist omdat het gaat om het hele eigen bestaan, zal de aandacht niet meer verstrooid moeten zijn.”

 

De situatie van mensen die geen rechtstreekse leerling zijn van Douwe.

Deze mensen zijn bij een advaitagroep omdat de sfeer ervan hen aanspreekt. Tijdens de stiltebijeenkomsten kan een open sfeer ontstaan door de gezamenlijke gerichtheid op de essentie van het gedachtegoed van Douwe Tiemersma. Doordat er meerdere mensen bij elkaar zijn die op dezelfde golflengte zitten kunnen anderen (nieuwkomers) hierin meegenomen worden en de open sfeer gaan herkennen in zichzelf.

 

4 april 2013
Jean-Pierre

Print Friendly, PDF & Email