In memoriam dr. Douwe Tiemersma (1945 – 2013)

SCFA

School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen vzw

In memoriam dr. Douwe Tiemersma (1945 – 2013)

Bruno Nagel

Op 3 januari overleed in Gouda (NL) op 67-jarige leeftijd dr. Douwe Tiemersma, geliefd docent in onze school. Jarenlang verzorgde hij in het derde jaar een zaterdaglezing onder de titel ‘Dat ben jij. De bevrijdende vedanta-visie van Ramakrishna en Nisargadatta Maharaj.’

Douwe Tiemersma studeerde biologie en filosofie in Amsterdam. Hij was enkele jaren biologiedocent aan Pedagogische Academies en werd daarna docent wijsgerige antropologie en interculturele filosofie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij volgde tevens een opleiding tot yoga-leraar en gaf sinds de beginjaren ’70 lessen yoga en meditatie. Zijn filosofische belangstelling voor de achtergronden van yoga kwam tot uiting in een uitvoerige doctoraatsthesis onder de titel: Body schema and body image. An interdisciplinary and philosophical study(Swets, Amsterdam/Lisse 1989).

In zijn benadering van yoga en meditatie kwam in de loop van de jaren een steeds duidelijker accent te liggen op het perspectief van de Advaita Vedanta. De ontmoeting met de advaitin Nisargadatta Maharaj te Bombay is daarin voor hem van grote betekenis geweest. Vanaf 1980 hield hij advaita-gesprekken met leerlingen. Zijn activiteiten op dit terrein resulteerden in de oprichting van het Advaita Centrum te Gouda, in vele boeken, meestal uitgegeven door Uitgeverij Advaita, en in talrijke artikelen in diverse tijdschriften, o.a. in het tijdschrift Inzicht, waarvan hij mede-oprichter en een tijd lang eindredacteur was.

Zijn telkens terugkerende thema was: Openheid, en wel in radicale zin: ten diepste is het ware Zelf van ieder van ons niet gescheiden van alles, in een non-duale eenheid. Hij ontwikkelde manieren om mensen te leiden naar ervaringen die hen op het spoor van die radicale openheid zetten. En tegelijk probeerde hij de toegangen tot die onuitsprekelijke Openheid, voor zover  mogelijk, intellectueel te verhelderen.

Douwe Tiemersma verbond op een unieke wijze spirituele praktijk met filosofische reflexie.

In de School van Comparatieve Filosofie hebben zijn studenten kunnen ervaren hoe hij in staat was om met nuchtere, integere helderheid en daar iets van over te brengen in zijn lezingen.

Wij zijn hem intens dankbaar.

Enkele titels van zijn meer recente boeken:

– Naar de openheid Advaita Centrum (2002 herdruk van uitgave 1983) ISBN 908057399X

– Pranayama – adem en levensenergie kennen, ontplooien en loslaten, Advaita Centrum (2003) ISBN 9080573981

– Verdwijnende scheidingen – proeven van intercultureel filosoferen, Uitg.Asoka/Advaita Centrum (2008)  ISBN 9789077194058

– Non-dualiteit : de grondeloze openheid, Advaita Centrum (2008) ISBN9789077194065

(Engelse vert. Non-Duality. The groundless openness, John Hunt Publishing 2012)

– Chakrayoga,. Ervaringskennis en bevrijding van levensenergieën en lichamen, Advaita centrum (2011) ISBN9789077194089

Enkele door hem geredigeerde bundels:

– Advaita Vedânta – De vraag naar het zelf-zijn, symposium 2001 (D.Tiemersma, red.), Advaita Centrum (2001)  ISBN 9080573922

– Psychotherapie en non-dualiteit , derde Advaita Symposium (D. Tiemersma, red.) Advaita Centrum (2003) ISBN 9077194029

– De elf grote Upanishaden – tekst en toelichting (D. Tiemersma, red.).  Advaita Centrum (2004) ISBN 9077194010

– (Red. en vert.), Shri Nisargadatta Maharaj, De bron van het zijn, Advaita 2010

(voor een volledige lijst van zijn boeken en artikelen, zie website: https://www.advaitacentrum.nl

© 2013 School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen

Print Friendly, PDF & Email