Advaita stiltegroep Hellevoetsluis

Douwe Tiemersma

Algemeen Coördinator : Jan de Winter

hellevoetsluis@advaitastiltegroepen.net

Bijeenkomsten voorlopig via Zoom

Elke dinsdagavond en de eerste en de derde zondagochtend van de maand.
Neem contact op met de coördinator als je mee wilt doen dan ontvang je een uitnodiging en instructies.

Frequentie : Eens per maand op zondagochtend van 11.00 – 12.30 uur.

Plaats : Hellevoetsluis. Kerk aan de Ring, Ring 2.

Kosten : Gratis

Aanmelding : Geen aanmelding nodig

Opzet : Hier zijn sinds 2006 maandelijkse Stilte bijeenkomsten in de Kerk aan de Ring.

Pia de Blok heeft dit opgezet en begeleidt het; enkele jaren later ook door Jan de Winter die door haar is opgeleid. Heel soms begeleiden anderen de groep.

Elementen in deze groep zijn: Gerichtheid op Stilte. Naar wezenlijke Stilte zonder gedachten.

Ontspanningsoefeningen (lichamelijk en mentaal) die alle leiden naar stilte. (Uit het boek ‘Onbeperkt ontspannen voor jongeren’; Pia de Blok, waarbij het inzicht in non-dualiteit in verweven is).

Na een ontspanningsoefening is er een tijdlang stilte.

Voorlezen van teksten van Douwe Tiemersma en Nisargadatta.

Verder is de algemene opzet zoals vermeld onder Opzet van de Advaitagroepen .

Onderling bespreken en muziek worden hier niet gebruikt. Na afloop is er een rondje waarbij iedereen zijn eigen ervaringen in het kort uitspreekt.

Stilteochtend in de kerk aan de Ring in Hellevoetsluis
Stilteochtend in de kerk aan de Ring in Hellevoetsluis
Print Friendly, PDF & Email