Contactgroep

Coördinator:
Sabine Bekkers
contactgroep@advaitastiltegroepen.net

Uit een mail van Douwe (19 dec 2012):

“Verschillende mensen hebben me laten weten dat ze het op prijs zouden stellen om in de toekomst, ook als Douwe geen leiding meer kan geven, onderling contact tussen mensen van de groepen te houden.

Het gaat dan om uitwisseling van ervaringen en ideeën, onderlinge inspiratie en verdieping.”

Huidige situatie

Inmiddels hebben we besloten tot een collectieve coördinatie en is degene waar de bijeenkomst georganiseerd wordt ook de coördinator in praktische zin.

Bij de stiltegroepen en weken wordt ook gestreefd naar zoveel mogelijk een jaarlijks rouleren van de coördinator, waarbij de coördinator een praktische functie is en de groep zoveel mogelijk zich laat leiden door de opzet die Douwe heeft aangegeven.

Agenda’s en verslagen klik hier

Print Friendly, PDF & Email