De opzet van de advaitagroepen

Douwe T dec 2010bewerkt2Er hebben zich verschillende stiltegroepen gevormd geïnspireerd door Nisargadatta Maharaj en Douwe Tiemersma vanuit het Advaita Centrum in Gouda.

Klik hier als U meer wilt weten over Douwe Tiemersma en zijn werk.

Elke groep komt regelmatig samen. De opzet van de bijeenkomsten heeft zich in elke groep langzamerhand uitgekristalliseerd tot globaal dezelfde vorm. Deze staat hieronder vermeld. Mensen van de verschillende groepen komen een paar keer per jaar samen. Zie verder Contactgroep Advaitagroepen.

Douwe beschreef de opzet van de advaitagroepen als volgt (1 maart 2012):

Doelstelling van de bijeenkomsten van een advaitagroep is de verdere opening van zelf-zijn tot non-dualiteit door ontplooiing van inzicht, ontspanning en overgave.

Deelnemers zijn mensen die die doelstelling belangrijk vinden en de bijeenkomsten daarom de moeite waard vinden.

De opzet van de bijeenkomsten hangt van de groep af;  hiervoor geldt dat alles wat de doelstelling bevordert, positief is en kan worden ingevoegd en behouden.

In het algemeen zijn de volgende elementen belangrijk.

   •  Stilte is het belangrijkste onderdeel van de bijeenkomsten, want daarin kan het zelf-zijn het gemakkelijkst open komen.
   •  Het lezen van een korte authentieke tekst, vooral van Nisargadatta Maharaj en Douwe Tiemersma, is erg nuttig gebleken om de geest in de stilte een goede oriëntatie te geven – steeds aan het begin van een stilteperiode.
   •  Muziek kan goed werken, maar onder voorwaarde dat je helder en gevoelsmatig open bij jezelf blijft.
   •  Eenvoudige oefeningen voor ontspanning en inzicht kunnen nuttig zijn, vooral als de deelnemers weinig ervaring hebben met stilte.
   •  Spreken – er kan iets door mensen worden gezegd, maar dan alleen over hun eigen ervaring. Ook bij het spreken blijft de stilte het belangrijkste Willen de gesprekken zin hebben, dan moeten zij direct worden ervaren als de versterking van de non-duale openheid: het ontstaan van een grotere ruimte, meer inzicht, meer liefde, meer eenheid, een grotere lichtheid.
    •  Discussie zal er niet moeten zijn.
    •  Het spuien van kennis en het spelen van goeroe hebben alleen een negatief effect.

Ga met andere activiteiten spaarzaam om, want door de aandacht die ze vragen leiden ze maar al te gemakkelijk af van de doelstelling.

Gang van zaken

   •  De voorbereiding van de volgende bijeenkomst wordt steeds door iemand anders gedaan.
   •  Het geheel komt op de website en kan naar geïnteresseerden worden gemaild.
   •  Een coördinator geeft steeds de informatie door aan belangstellenden en houdt de website bij.

De eigen instelling is doorslaggevend voor wat er gebeurt.

   •  Binnen-buiten: aan de ene kant is er een diepe inkeer met bewustzijn van je zuiverder zelfzijn. Aan de andere kant is er een openheid die steeds meer totaal wordt. Juist als je je inkeert, is er de mogelijkheid door ontspanning alles open te laten komen tot non-dualiteit.
   • Radicaliteit: de deelnemers richten zich volledig op de essentie van zichzelf en van de hele werkelijkheid, dat wil zeggen, op non-dualiteit. Het gaat niet om een goed gevoel. Dat betekent een toespitsing van de oriëntatie, waarbij allerlei interessante zaken wegvallen.
   •  Deze toespitsing betekent ook de oriëntatie op één leraar / lijn van leraren: juist omdat het gaat om het hele eigen bestaan, zal de aandacht niet meer verstrooid moeten zijn. Natuurlijk zal er een kritische instelling moeten blijven, maar ergens zal het vertrouwen moeten groeien.

Dan kan het inzicht groeien en het openbreken plaats vinden.

Print Friendly, PDF & Email