Verslag Contactgroep 27-10-2019 in Culemborg

27 oktober 2019

Bijeenkomst Contactgroep (vertegenwoordigers van de verschillende stiltegroepen) in Culemborg bij Emilie.

 

Aanwezig:

Jacques namens de Stiltegroepen van België in Brugge, Gent en Leuven.

Anke en Marry namens de Stiltedagen en de Retraiteweek in juni.

Annelou, Sabine en Rolf  namens Stiltegroep Amsterdam, de Stilteweek in augustus, de website, de Winterweek in januari en Stiltegroep Midden-Nederland.

Emilie (contactgroep).

 

Afgezegd:

Mathilde (Groningen) heeft ooit aangegeven geen behoefte te hebben aan samenwerking.

Jan (Hellevoetsluis) vertelde dat de stiltegroep niet meer bij elkaar komt.

Arno (Midden-Nederland) en

Elise (Amsterdam).

 

Agenda:

  • Carine en Jean-Pierre
  • Stilteweken
  • Frank
  • Stiltegroepen
  • Website

 

Carine en Jean- Pierre (Brugge)

Carine zal voorlopig niet deelnemen aan de activiteiten van de Stiltegroepen vanwege haar ziekte.

Jacques, Rolf en Sabine deelden wat zij wisten.

Emilie las een mooie mail voor van Carine.

We wensen hen veel sterkte en mediteerden een half uurtje met Carine in ons hart.

We verzochten Emilie om Carine te vragen of zij haar mails met ons mag delen. Carine en Jean-Pierre ervaren het gebeuren zo veel mogelijk vanuit openheid en acceptatie.

 

Winterweek

In de Aude Schuele Schiermonnikoog van vrijdag 24 t/m vrijdag 31 januari 2020.

De week is dit jaar wat vroeger omdat de Aude Schuele al bezet was.

Emilie heeft aan Rolf haar hulp aangeboden om te helpen met de organisatie.

Er zijn een stuk of 11 aanmeldingen tot nu toe. Er is ruimte voor maximum 15 deelnemers.

 

Retraiteweek

Op Schiermonnikoog van vrijdag 19 t/m vrijdag 26 juni 2020.

Anke en Herma organiseren deze week.

De Kapel op de Badweg is weer beschikbaar voor onze bijeenkomsten.

De geluidsopnames worden geregeld door Anke met Rolf als back-up.

Het schijnt dat Herma niet alle mail ontvangt. Graag haar toevoegen tot de mailinglijst.

 

Stilteweek

De Oerboerderij in De Lutte van vrijdag 7 augustus t/m 14 augustus 2020

Deze week wordt georganiseerd door Annelou en Sabine.

Jacques heeft weer aangeboden de geluidsopnames te regelen.

Annelou en Sabine zullen een mail doen uitgaan naar de deelnemers of er alvast een aanbetaling gedaan kan worden van € 50,- omdat er voor de Oerboerderij in november een eerste aanbetaling gedaan moet worden.

Er is besproken dat we behalve voor de invulling van de weken ook samen verantwoordelijkheid nemen voor de (aan)betalingen.

Tot nu toe werd dit altijd voorgeschoten door de organisator.

Rolf neemt nog contact op met Gerrit over een eventuele nieuwe video van Douwe, die dan in première gaat tijdens de Stilteweek.

 

Frank Martens

Had een vraag over de datum van de Stilteweek van 2021.

Zijn vrouw wil aansluitend of voorafgaand aan de Stilteweek een Tai Chi week organiseren in de Oerboerderij. Annelou zal een mailtje sturen dat dit in principe de derde week van Augustus is, hoewel de definitieve datum pas besproken wordt tijdens de Stilteweek van 2020.

 

Geluidsopnamen

Afgesproken is dat de organisatoren van de weken aan elkaar zullen doorgeven welke geluidsopnames zij gebruiken om te voorkomen dat dezelfde lezingen gebruikt worden.

Zo rond mei/juni geeft Anke aan Jacques door welke opnames zij gaat gebruiken.

Rolf stuurt alle bewerkte opnames door aan Anke en Jacques voor zover ze die niet al hebben.

Willem Steedskamp heeft indertijd ook (goede) geluidsopnames gemaakt van de Satsangs van Douwe.

Emilie gaat vragen of die toegevoegd kunnen worden aan de website (https://www.advaitacentrum.nl/publicaties/audio-opnamen).

 

De Advaita Stiltegroepen.


België
Aangepast 5-11-2019

Brugge

Contactpersoon is Carine, vertegenwoordigd door Jacques.

Deze groep komt bijeen elke 1e zondag van de maand van 10:00 tot 12:30 en heeft tussen de 8 en de 12 deelnemers.

De bijeenkomsten worden steeds door een andere deelnemer voorbereid en de tekst rondgestuurd.

Tijdens de eerste 2 uren wordt gemediteerd met 2 pauzes en lezing van de tekst. Het laatste half uur wordt met een kopje thee uitgewisseld.

Leuven

Contactpersoon is Jacques

Deze groep komt elke 1de en 3de dinsdagavond van de maand bij elkaar van 19:30 tot 21:30 uur en heeft 5 tot 6 deelnemers.

Sinds kort kunnen ze gratis gebruik maken van de Kapel van Sint Fransiscus.

Af en toe komen er nieuwe deelnemers.

Het eerste uur wordt gemediteerd met lezing van meditatietekst en korte muziekstukken.

Het tweede uur wordt met thee en versnapering uitgewisseld.

De avonden worden meestal door Jacques voorbereid.


Gent

Contactpersoon is Jacques

Deze groep komt elke tweede dinsdagavond in de maand bij elkaar bij Jacques thuis van 19:00 tot 21:30 en bestaat uit tussen de 6 en de 10 deelnemers.

De structuur is hetzelfde als de groep van Leuven.

De avonden worden meestal door Jacques voorbereid.

Nederland

 

Amsterdam

Contactpersoon is Elise, zij werd vertegenwoordigd door Annelou.

Deze groep komt elke 2de en 4de dinsdagavond bij elkaar van 20.30 – 22.00 uur.

Er komen meestal tussen de 6 en de 10 deelnemers.

De bijeenkomsten worden steeds bij een andere deelnemer thuis gehouden.Deze bereidt ook de teksten voor.

Er komen regelmatig nieuwe deelnemers.

De structuur is dat ongeveer de eerste 20 minuten een stuk tekst wordt voorgelezen of een opname wordt beluisterd.

Aansluitend wordt er gemediteerd waarbij het zitten na 3 kwartier onderbroken wordt door een loopmeditatie van een minuut of 5,

Vaak wordt tijdens de thee achteraf nog wat ervaringen gedeeld.

 

Midden-Nederland

Contactpersoon is Arno

Midden-Nederland had een open avondbijeenkomst de derde zondag van de maand en een besloten eerste zondagochtend van de maand bijeenkomst met aansluitend een lunch.

Veel van de deelnemers van de Midden-Nederlandgroep komen van verder weg.

Daardoor hadden de zondagavond bijeenkomsten eigenlijk te weinig deelnemers en ook heel weinig nieuwe mensen.

Onlangs is besloten om de derde zondagavond te laten vervallen en in principe elke eerste zondag van de maand als open bijeenkomst te houden en deze dan in de structuur van een stiltedag te doen.

Dus een ochtendmeditatie een wat minder uitgebreide lunch en de middagmeditatie.

De eerste bijeenkomst heeft op 3 november 2019 plaatsgevonden en er waren 12 deelnemers voor de ochtend en nog 8 deelnemers voor de middag. De volgende bijeenkomst is op 8 december 2019 i.v.m. het AYI weekeinde rond 1 december.

In principe is besloten  dat de Midden-Nederlandgroep en de Stiltedagengroep een gezamenlijke agenda te gaan voeren.

 

Stiltedagen

Contactpersoon is Marry,

Deze bijeenkomsten zijn afwisselend in Schiedam (Marry), Tiel (Anke) en Lopik (Tineke en Adriaan).

Om de drie maanden op een zondag.

Vanaf 10.30 uur koffie/thee.

11.00 uur –12.15 uur meditatie.

Lunch. Er wordt voor soep gezorgd. Neem eigen lunchpakketje mee.

13.00-14.00 meditatie

Theepauze

14.15-15.15 uur meditatie.

Het is ook mogelijk om een halve dag te komen. De middag begint om 13.00 uur.

De meditaties worden vooraf gegaan door een inleidende tekst of geluidsopname en halverwege onderbroken door een korte loopmeditatie.

Sinds de samenwerking met Midden-Nederland en Tineke en Adriaan in Lopik zijn er vaak tussen de 8 en de 15 deelnemers.

De volgende Stiltedag wordt gehouden in Schiedam en is op zondag 29 december 2019.

 

Groningen en Hellevoetsluis

Rolf belt Mathilde en Jan om te informeren hoe het ervoor staat en in welke mate zij het op prijs stellen om gebruik te maken van de website.

 

Website

Contactpersoon Sabine

De website is te ingewikkeld en relevante informatie te moeilijk te vinden. Het idee is om de website aan te passen aan hoe het nu is.

Afgesproken is om een gemeenschappelijke agenda op de eerste pagina te zetten.

Ook wordt er over gedacht om als één Advaita stiltegroep naar buiten te komen met activiteiten op verschillende locaties i.p.v. allemaal aparte groepen.

We zouden dan nog 3 namen overhouden. Advaita stilteavonden, Advaita stiltedagen en Advaita stilteweken.

Wel is het waarschijnlijk praktisch om de verschillende groepen in België te handhaven omdat zij de website intensiever gebruiken en waardevolle archieven erop hebben staan met brieven en verslagen ook uit de tijd dat Douwe nog leefde.

Sabine en Rolf gaan zich hierover buigen, maar alle suggesties zijn welkom.

 

Inzicht

Het tijdschrift Inzicht voerde een agenda van ons. Sabine zal eens kijken hoe het daar mee staat.

Aanvullingen of verbeteringen in dit verslag graag naar Sabine.

Print Friendly, PDF & Email