Advaita Stiltegroepen: situatie april 2014

De meeste groepen hebben een kern van 4 tot 8 mensen die zo goed als nooit een bijeenkomst missen. Voor deze kern is de groep belangrijk in het leven. Het is een anker om bij zichzelf te blijven.

Daarnaast zijn er telkens ook een aantal mensen die sporadisch de bijeenkomsten bijwonen.

Regelmatig zijn er nieuwe mensen die komen proeven. Het is voor bijna alle groepen een uitdaging om deze mensen vast in de groep op te nemen. Dit valt niet zo goed mee, wellicht doordat de lat nogal hoog ligt, en de meeste groepen eerder gesloten zijn. Toch is bijna elke groep erin geslaagd, sinds het overlijden van Douwe, één of meerdere nieuwe mensen op te nemen.

De ervaring in enkele groepen leert dat uitwisselen van ervaringen en inzichten soms tot goede resultaten kan leiden. Het blijft wel een delicate zaak. Het nauwgezet volgen van de opzet van Douwe is hier essentieel.

In groepen waar velen Douwe niet persoonlijk gekend hebben, wordt soms voorgesteld een Advaita-tekst die niet van Douwe/Nisargadatta is, te gebruiken. Er werd afgesproken dat dit kan, op voorwaarde dat het beperkt blijft. In die gevallen zal de tekst van de meditatie niet op de website worden gepubliceerd.

Deze zomer zullen er weer meditatieweken georganiseerd worden. Eén op Schiermonnikoog (13 t/m 20 juni 2014) en één bij Amersfoort (Kasteel Stoutenburg) (15 t/m 22 augustus 2014 ). Telkens worden 20 tot 30 deelnemers verwacht.
Daarnaast is er een nieuw initiatief: Een ‘winterweek‘ op Schiermonnikoog in februari 2015.

De nieuwe websites zijn sinds eind 2013 online. Alleen al het bestaan van deze websites speelt een rol in het open staan van de groepen naar nieuwe mensen toe.
De werking met de website komt bij een aantal groepen moeilijk op gang. Er kan beroep gedaan worden op de praktische hulp van dezen die hun bijeenkomsten reeds via de website bekendmaken.

Afgesproken is, dat naast dit globale verslag van Jean-Pierre in de nieuwsbrief elke groep een eigen, meer gedetailleerd verslag zal plaatsen op de eigen website.

De volgende bijeenkomst is 26 oktober 2014 13.30 – 16.00 uur Wederom in het Advaitacentrum, Fluwelensingel 53 2806CC Gouda

Print Friendly, PDF & Email