Advaita stiltegroepen: situatie nov 2013

Advaita stiltegroepen: situatie nov 2013

 

1. Afspraken ivm werking in de toekomst.

 

Sabine en Rolf zullen een website ontwerpen die de kern zal uitmaken van onze externe communicatie.

Naam: www.advaitastiltegroepen.net
Het woord ‘stilte’ wordt in de naam van de website opgenomen om meteen duidelijk te maken dat stilte het belangrijkste onderdeel is van de bijeenkomsten, en omdat ‘stiltegroep’ een gekend begrip is geworden.

Ondertitel van de website: “Geïnspireerd door Douwe Tiemersma”. Dit om voor nieuwe mensen meteen duidelijk te maken dat we ons voegen in de lijn van Nisargadatta Maharaj en Douwe Tiemersma.
De eerste pagina zal de door Douwe opgestelde opzet van de groepen bevatten. Er zal een duidelijke link zijn met de website van het Advaita Centrum.
Elke advaitagroep zal een pagina op de website krijgen.

Concrete vragen die zich zullen stellen (wat kan op de website komen en wat niet, wanneer kan een groep beschouwd worden als ‘geïnspireerd door Douwe’, …) zullen op het ogenblik dat ze zich stellen, beantwoord worden in overleg met alle coördinatoren.

 

Er zijn plannen om op deze website ook een bibliotheek uit te bouwen met korte opnames van Douwe, die dan gebruikt kunnen worden op de groepsbijeenkomsten.
Aan de website zal ook een mailsysteem verbonden zijn dat zal toelaten op een makkelijke manier mails te versturen naar mensen die zich opgeven als abonnee van een omzendbrief. Deze omzendbrief zou enkel verstuurd worden als er iets te melden is (het aankondigen van een retraiteweek, het verslag van bijeenkomst van de contactgroep, …)

Er zal aan het bestuur van de Stichting Openheid gevraagd worden in de laatste AP’s van 2013 de oprichting van deze website en omzendbrief mee te delen, met een mogelijkheid zich op te geven als abonnee van de omzendbrief. Ook zal gevraagd worden de website van het Advaita Centrum met een opvallende link te verbinden met de website van de Advaita-stiltegroepen.

 

2. Algemene bespreking van de huidige werking van de groepen.

 

De beide meditatieweken zijn heel goed geslaagd, en zullen volgend jaar opnieuw georganiseerd worden. De Stilteweek in aug, deze keer in Stoutenburg. De Meditatieweek in juni/juli, opnieuw op Schiermonnikoog.

De stiltegroepen zijn blijkbaar allemaal op zoek naar een evenwicht tussen enerzijds het voldoende openstaan voor nieuwe mensen (die Douwe meestal niet gekend hebben) en anderzijds het behouden van onze eigenheid, die zich hoofdzakelijk uit in het feit dat er vooral gewerkt wordt met teksten van Nisargadatta en Douwe. Het belang van het behoud van onze eigenheid wordt sterk benadrukt. Het is juist door ons toe te spitsen op de lijn van Nisargadatta / Douwe dat er een engagement ontstaat om radicaal dieper te gaan. Enkele zaken die de drempel kunnen verlagen: eenvoudige oefeningen voor ontspanning en inzicht, korte opnames van Douwe die de meditatie kunnen inleiden of begeleiden, een periode voorzien waarin op een gezellige manier kan gecommuniceerd worden, het samenkomen in een openbaar gebouw ipv op een privé-adres, het aankondigen in de plaatselijke pers, bevriende websites, facebook,… Ook wordt het inzicht van Douwe in herinnering gebracht, dat het meer open komen van de deelnemers de beste garantie is voor het meer open komen van de groepen. Verder wordt gewezen op de mogelijkheid het begeleiden van de bijeenkomsten telkens door iemand anders te laten gebeuren. Dit spoort de mensen aan tot onafhankelijkheid, en biedt hen de kans de bijeenkomst op hun manier te kleuren.

 

3. Nieuw initiatief.

 

In februari 2014 (van 7 tot 14 februari) zullen enkele mensen voor een stilteweek samenkomen op Schier. Er wordt geen concreet programma aangeboden. Enkel wordt afgesproken om op de eerste en laatste avond samen te eten. De verdere dagen blijft ieder op zichzelf, een gelegenheid om de stilte in te gaan. Dit initiatief staat open voor geïnteresseerden.

 

Jean-Pierre 5 nov 2013

Print Friendly, PDF & Email