Nieuwsbrief van de Advaita Stiltegroepen

Geïnspireerd door Douwe Tiemersma

Nummer 4 18 april 2015

Agenda

Retraiteweek Schiermonnikoog van vrijdag 19 t/m 26 juni 2015.

Stilteweek  Cadzand zaterdag 29 augustus t/m zaterdag 5 september 2015. 

Meer info over deze retraites en over de bijeenkomsten van de groepen vind je op onze website www.advaitastiltegroepen.net.

Verslag bijeenkomst contactgroep 29 maart 2015

Vertegenwoordigers van de Advaita-stiltegroepen en de Meditatie-weken komen 2x per jaar bijeen om uit te wisselen hoe het gaat en eventueel elkaar te ondersteunen en nieuwe initiatieven te ontplooien. De bijeenkomsten zijn openbaar.

Op 29 maart hadden we het o.a. over de rol van het spreken tijdens de bijeenkomsten, en over de verschillen die er bestaan tussen de verschillende groepen.

Een gedetailleerd verslag van de werking van de verschillende groepen en meditatie-weken vind je bij de contactgroep.

Deze en vorige edities van de nieuwsbrief vind je onderaan de home pagina.

Verschillen tussen de groepen

 Uit de feedback van de verschillende groepen en weken wordt duidelijk dat de werkwijze onderling wat kan verschillen.

 De ene groep heeft het gevoelsmatig bewustzijn als ingangspoort, waarbij o.a. ontspanningsoefeningen of eenvoudige yoga-oefeningen aan bod komen. Andere groepen vertrekken vanuit het inzichtsbewustzijn. Telkens blijft stilte en het werken met citaten centraal staan. (zie de opzet)

Deze variëteit in werkwijze geeft de deelnemer, zeker wat de aangeboden weken betreft, de kans om aan te sluiten bij de formule die het best bij hem of haar past.

"Het belangrijkste is telkens de bewustwording van de essentie."(DT)

Stilte en spreken tijdens de bijeenkomsten.

Ook het spreken blijkt bij elke groep weer anders te verlopen. Helemaal afwezig is het nergens.Dit is ook normaal: de stilte kan gedwongen gaan aanvoelen als er helemaal niet gesproken wordt. In de mate dat ook bij het spreken de stilte het belangrijkste blijft, werkt dit ontspannend en inspirerend. Voor diegene die luistert én voor de spreker.

Maar uiteindelijk, steeds weer blijkt: " Stilte is het belangrijkste onderdeel van de bijeenkomsten, want daarin kan het zelf-zijn het gemakkelijkst open komen " (DT).

De volgende bijeenkomst is 11 oktober 2015 13.30 uur in Dordrecht.

---

Meditatieweken

Naast de meditatieavonden van de stiltegroepen bleek er ook behoefte te zijn aan de voortzetting van de meditatie weken, zoals die tijdens het leven van Douwe Tiemersma regelmatig georganiseerd werden.

Ook deze weken volgen zoveel mogelijk de opzet zoals die aangegeven is door Douwe en zullen jaarlijks plaats vinden zolang er mensen bereid zijn om ze te organiseren en er belangstelling voor is. Ze zijn bedoeld voor mensen die ervaring hebben met mediteren en affiniteit met het onderricht van Douwe Tiemersma.

Retraiteweek op Schiermonnikoog vrijdag 19 - vrijdag 26 juni

In de retraiteweek vormen meditatie, yoga en het luisteren naar opnames van lezingen, de kern van het bijeenkomen, de deelnemers helpen mee met de organisatie, maar zorgen zelf voor onderkomen en maaltijden. De middagen zijn vrij te besteden.

Deze retraiteweek is een heel bijzondere ervaring omdat Schiermonnikoog zelf een bijzonder eiland is dat uitnodigt tot contemplatie. Ook de bijeenkomsten in het kapelletje op de Badweg dragen daaraan bij.

Meer informatie over deze week vind je bij  retraiteweek.advaitastiltegroepen.net.

Stilteweek in Cadzand zaterdag 29 augustus t/m zaterdag 5 september

In de stilteweek mediteren we en luisteren we naar opnames van lezingen. Het verblijf is in één gebouw en er worden samen karweitjes gedaan zoals tafel dekken en afwassen. De middagen zijn vrij te besteden.

Deze keer zal Jean Pierre overdag de Stilteweek begeleiden.
Odile zal instaan voor de begeleiding van de stiltewandeling(en) en de karweitjes.
Rolf en Jacques assisteren met de geluidopnames van Douwe.

Meer informatie over deze week vind je bij stilteweek.advaitastiltegroepen.net

---

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig een paar keer per jaar. Iedereen die zijn of haar activiteiten in het kader van de Advaitastiltegroepen en de Advaita-weken onder bredere aandacht wil brengen kan kopij opsturen naar nieuwsbrief@advaitastiltegroepen.net .

Een verzoekje: stuur deze nieuwsbrief door aan vrienden die de nieuwsbrief nog niet ontvangen maar wel zouden willen ontvangen.

Vul je emailadres in op de homepagina van www.advaitastiltegroepen.net dan ontvang je de nieuwsbrief. Afmelden gaat ook heel makkelijk en volautomatisch als je klikt op de link onderaan deze nieuwsbrief.

Ben je geïnteresseerd in nieuwe informatie over een bepaalde week of een van de Advaitastiltegroepen, vul dan ook je emailadres in bij de betreffende groep. Je ontvangt dan de nieuwe berichten van die groep in je email. Afmelden daarvoor gaat ook automatisch als je op de betreffende link in het bericht klikt.

---

Klik hier voor de website van Douwe Tiemersma: www.advaitacentrum.nl