Nieuwsbrief van de Advaita Stiltegroepen

Nummer 2 1 december 2014

Agenda

25 januari 2015  Advaita-middag zondag 13.30 - 17.00 uur Fluwelensingel 53 Gouda

Stille Winterweek Schiermonnikoog vrijdag 6 t/m 13 februari 2015.

Retraiteweek Schiermonnikoog van vrijdag 19 t/m 26 juni 2015.

Stilteweek augustus 2015, lokatie en datum wordt nog bekendgemaakt. 

Klik de links voor meer informatie of kijk op internet bij www.advaitastiltegroepen.net.

Verslag van de bijeenkomst van de contactgroep op

 26 oktober 2014

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden in het Advaitacentrum in Gouda. Vertegenwoordigers van de Advaita-stiltegroepen en de Meditatie-weken komen 2x per jaar bijeen om uit te wisselen hoe het gaat en eventueel elkaar te ondersteunen en nieuwe initiatieven te ontplooien. De bijeenkomsten zijn openbaar.

Je kunt deze tekst en de verslagen van de vorige bijeenkomsten nalezen op: http://contactgroep.advaitastiltegroepen.net en onderaan de home pagina.

Het belang van niet te veel praten

Vanuit een aantal groepen wordt het belang van stilte (tijdens de bijeenkomsten) benadrukt. Gezelligheid is mooi meegenomen, maar meditatie en de citaten van Douwe en Nisargadatta dienen centraal te staan. Er kan natuurlijk iets gezegd worden, maar iedereen is zelfstandig en is vooral bezig met zijn eigen situatie. Zoals Douwe altijd zei:"Hoe zit het met jezelf?". Men bemoeit zich best niet teveel met de situatie van een ander. Dan komt er vanzelf een lichte, open sfeer.

Als nieuwe mensen de bijeenkomsten bijwonen, moeten zij de kans krijgen iets te zeggen of iets te vragen. De antwoorden dienen bondig te zijn, de vraagsteller dient uitgenodigd te worden tot zelfstudie en zelfbevraging.

De meditatie-weken

De Retraiteweek (Schiermonnikoog, juni) en de Stilteweek (Stoutenburg, augustus) zijn de deelnemers sterk bevallen. Het zijn twee verschillende formules. In beide staat het mediteren en het luisteren naar opnames van Douwe centraal.

* De Retraiteweek werkt daarnaast met yoga en andere oefeningen.

* In de Stilteweek is het nut gebleken van loopmeditatie, het gezamenlijk verrichten van huishoudelijke karweitjes, en het samen verblijven in één gebouw.

Volgend jaar zal gestart worden met een Stille Winterweek (Schiermonnikoog, 6 t/m 13 februari 2015). Hier wordt de nadruk gelegd op het vermijden van afleiding.

Advaita-middag

Op 25 jan 2015 organiseren we een Advaita-middag in het Advaitacentrum te Gouda. Bedoeling is zoveel mogelijk leerlingen van Douwe samen te brengen.

Het is waarschijnlijk de laatste keer dat een bijeenkomst in het Advaitacentrum plaats kan hebben. Het gebouw gaat binnenkort verkocht worden.

De coördinatie van Advaitastiltegroepen

Douwe gaf ons de raad de coördinatie niet te lang van één persoon te laten afhangen. Vanaf nu zullen naast Jean-Pierre ook Odile en Rolf hiervoor instaan.

De nieuwsbrief

Het zou mooi zijn mochten mensen een beter overzicht hebben van alles wat leeft binnen de "Advaita-stiltegroepen". Daarom zal een inspanning gedaan worden om de verspreiding van de Nieuwsbrief te verbeteren.

Ook zal op de website een agenda bijgehouden worden. Deze staat inmiddels op de home-pagina van www.advaitastiltegroepen.net 

De volgende bijeenkomst

29 maart 2015 13.30 - 16.00 uur. Nog in het Advaitacentrum, Fluwelensingel 53 2806CC Gouda.

---

Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer 2 x per jaar. Iedereen die zijn of haar activiteiten in het kader van de Advaitastiltegroepen en de Advaita-weken onder bredere aandacht wil brengen kan kopij opsturen naar nieuwsbrief@advaitastiltegroepen.net .

Een verzoekje: stuur deze nieuwsbrief door aan vrienden die de nieuwsbrief nog niet ontvangen maar wel zouden willen ontvangen.

Vul je emailadres in op de homepagina van www.advaitastiltegroepen.net dan ontvang je de nieuwsbrief. Afmelden gaat ook heel makkelijk en volautomatisch als je klikt op de link onderaan deze nieuwsbrief.

Ben je geïnteresseerd in nieuwe informatie over een bepaalde week of een van de Advaitastiltegroepen, vul dan ook je emailadres in op de betreffende site. Je ontvangt dan de nieuwe berichten die op die site geplaatst worden in je email. Afmelden daarvoor gaat ook automatisch als je op de betreffende link in het bericht klikt.

---

Klik hier voor de website van Douwe Tiemersma: www.advaitacentrum.nl