Nieuwsbrief van de Advaita Stiltegroepen

Geïnspireerd door Douwe Tiemersma

Nummer 10 30 augustus 2019

Agenda 2020

Naast de regelmatige bijeenkomsten van de regionale stiltegroepen zijn er de volgende retraiteweken.

Winterweek

Graag vanaf nu opgeven.

Vrijdag 24 t/m vrijdag 31 januari, Schiermonnikoog

 

Retraiteweek

Graag vanaf nu opgeven.

Vrijdag 19 t/m vrijdag 26 juni, Schiermonnikoog

 

Stilteweek

Graag opgeven voor eind oktober 2019

Vrijdag 7 augustus t/m 14 augustus, De Lutte (Twente)

 

Contactgroep

De volgende bijeenkomst is 27-10-2019 in Culemborg

Meer info over deze retraites en over de bijeenkomsten van de groepen vind je op onze website www.advaitastiltegroepen.net en onder het verslag.

Verslag van de contactgroep bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is bij Emilie in Culemborg, dus het verslag daarvan volgt nog en zal te lezen zijn op de Contactgroep website. Emilie heeft een geschikte locatie voor de bijeenkomst gevonden. In principe is iedereen welkom om de bijeenkomst bij te wonen, wel graag even van de voren aanmelden.

---

Voorverslag contactgroep over de meditatieweken

 

De stilteweek is net achter de rug en we besproken tijdens deze week een paar praktische punten zoals de data voor de volgende meditatieweken. Dit omdat we de reserveringen voor onze favoriete locaties vaak een jaar van te voren moeten aangeven.

We kunnen voor de Winterweek weer in de Aude Schuele in Schiermonnikoog terecht, dit wordt echter eind Januari van vrijdag 24 januari tot vrijdag 31 januari 2020. Februari was al bezet.

Ook kunnen weer,  tegen een heel gunstig tarief, de Oerboerderij huren. De volgende stilteweek gaat er plaatsvinden van 7 – 14 augustus 2020.

Voor de meeste locaties moet op bepaalde data (aan)betaald worden en geldt een reserveringsbeleid. Dit willen we ook doorvoeren voor de deelnemers, zodat we behalve de activiteiten gedurende de week, ook de financiële verantwoordelijkheid gezamenlijk dragen.

Er is vaak na een week wat geld over. De discussie is dan of we het geld teruggeven of daarvan een korting kunnen geven als mensen financieel minder draagkrachtig zijn. Besloten is nu om geld wat over is terug te geven, zodat we geen boekhouding bij hoeven te houden en we deze discussie niet meer hoeven te voeren. In geval minder draagkrachtigen zich melden dan passen we daar wel weer een mouw aan.

Meditatieweken

Naast de meditatieavonden van de regionale stiltegroepen bleek er ook behoefte te zijn aan de voortzetting van de meditatieweken zoals die tijdens het leven van Douwe Tiemersma regelmatig georganiseerd werden.

Ook deze weken volgen de opzet zoals die aangegeven is door Douwe en zullen jaarlijks plaats vinden zolang er mensen bereid zijn om ze te organiseren en er belangstelling voor is. Ze zijn bedoeld voor mensen die ervaring hebben met mediteren en affiniteit met het onderricht van Douwe Tiemersma.

Zie voor meer informatie de website onder meditatie weken.

Verslag Stilteweek 2019

Een week (eigenlijk zoals elke week) die weer eens duidelijk maakte waarom we dit doen.

Advaita in de praktijk.

De toon werd gezet door de uitgekozen lezingenserie van Douwe van Juni 2012. Een begeleide meditatie vanuit het lichaam via het energetisch lichaam naar het inzichtslichaam en de diepe stilte van de waarnemer.

De yogaoefeningen die het ervaren in de ruimte versterkten en de bijna magisch erbij aansluitende teksten, die de meditatie erna begeleidde. Dat alles maakte dat bij elke deelnemer de ontspanning in het Zelf dieper doorwerkte. Als groep vielen we daardoor steeds makkelijker in spontane stilte en acceptatie van wat is.

Een van de hoogtepunten van de week was de première van een nieuwe video opname van Douwe van mei 2009. Gerrit Groot Dengerink heeft indertijd video opnames gemaakt en maakt deze nu geschikt om te bekijken. Inmiddels staan ze ook op YouTube.

deel 1: https://youtu.be/YmMMl9v_Ojs

deel 2: https://youtu.be/abTnuOO_rRg

Het eten was simpel en lekker, het koken en afwassen gezellig en we genoten van de mooie omgeving. Zowel Douwe als Nisargadatta wijzen op het belang van zelfstandigheid in de beoefening. Zelf-realisatie.

Dit is merkbaar in de verantwoordelijkheid die we samen dragen voor het verloop van de week.

Al met al ontwikkelen de meditatieweken zich op een goede manier, steeds geïnspireerd door de opzet die Douwe ons heeft nagelaten als handleiding voor de bijeenkomsten.

---

Verslag retraiteweek 2019

We waren met 13 mensen.

Zoals altijd in deze Schierweek regelt iedereen zijn eigen slaapplek en maaltijden, waardoor deze week een net iets ander karakter heeft.

S`morgens en s`avonds kwamen we samen in de mooie Kapel aan de Badweg.

In de vroege ochtendstond hebben we een keer gemediteerd op de Bunker en op een morgen een lange stiltewandeling gemaakt

Wat tropische dagen die ons ten deel vielen, zorgde ervoor, dat we wat meer in de "koele" Kapel bleven.

De organisatie liep goed.

Het werd stiller en stiller en de stilte verdiepte zich in de loop van de week, meer en meer.

En het prachtige eiland zelf, heeft altijd al een natuurlijke, versterkende werking op het ruimtegevoel.

---

Verslag Winterweek 2019

Evenals vorig jaar konden we de Aude Schuele huren voor deze week. Er waren ongeveer 12 deelnemers.

In deze week slapen we boven op zolder is 1, 2 en 4 persoonskamers. We koken om de beurt en verzorgen het programma voor de week.

We hadden deze keer ingesteld dat de yogaruimte de stilteruimte zou zijn en de keuken de sociale ruimte. Daardoor was er een plek om in stilte te blijven en een plek om te praten. Dat beviel goed.Deze ervaring hebben we meegenomen naar de stilteweek.

Het weer was goed, waardoor we mooie wandelingen konden maken. De organisatie liep als vanzelf. Het was een bijzondere, mooie en verdiepende week.

---

 Deze nieuwsbrief verschijnt een of twee keer per jaar. Iedereen die zijn of haar activiteiten in het kader van de Advaitastiltegroepen en de Advaita-weken onder bredere aandacht wil brengen kan kopij opsturen naar nieuwsbrief@advaitastiltegroepen.net .

 Een verzoekje: stuur deze nieuwsbrief door aan vrienden die de nieuwsbrief nog niet ontvangen maar wel zouden willen ontvangen.

 Vul je emailadres in op de homepagina van www.advaitastiltegroepen.net dan ontvang je de nieuwsbrief. Afmelden gaat ook heel makkelijk en volautomatisch als je klikt op de link onderaan deze nieuwsbrief.

 Ben je geïnteresseerd in nieuwe informatie over een bepaalde week of een van de Advaitastiltegroepen, vul dan ook je emailadres in bij de betreffende groep. Je ontvangt dan de nieuwe berichten van die groep in je email. Afmelden daarvoor gaat ook automatisch als je op de betreffende link in het bericht klikt.

 Deze en vorige edities van de nieuwsbrief vind je onderaan de home pagina van www.advaitastiltegroepen.net.

---

Klik hier voor de website van Douwe Tiemersma: www.advaitacentrum.nl

Je vindt daar lezingen en inspirerende teksten die je gratis kunt downloaden.