Nieuwsbrief van de Advaita Stiltegroepen

Geïnspireerd door Douwe Tiemersma

Nummer 9 4 december 2018

Agenda 2019

Naast de regelmatige bijeenkomsten van de regionale stiltegroepen zijn er de volgende retraiteweken.

Winterweek

Vrijdag 8 t/m vrijdag 15 februari, Schiermonnikoog

 

Retraiteweek

Vrijdag 21 juni t/m vrijdag 28 juni, Schiermonnikoog

 

Stilteweek

Vrijdag 16 augustus t/m 23 augustus, De Lutte (Twente)

 

Contactgroep

De volgende bijeenkomst is 27-10-2019 in Culemborg

Meer info over deze retraites en over de bijeenkomsten van de groepen vind je op onze website www.advaitastiltegroepen.net en onder het verslag.

Verslag van de contactgroepbijeenkomst op 21 Oktober 2018.

Wat verrassend was bij deze bijeenkomst was dat bijna alle coördinatoren er waren en we waren op tijd klaar ;-). Dat is niet altijd zo. We proberen het te organiseren gebeuren altijd tot een minimum te beperken, zodat de stilte op de voorgrond blijft.

Een uitgebreid verslag is hier te vinden. Dank aan Carine.

We besproken het wel en wee van de verschillende stiltegroepen en de weken.

Douwe heeft ons aangeraden om regelmatig van Coördinator te wisselen, dus dit was een punt van aandacht.

Carine doet in principe nu Brugge en de Contactgroep. Hoewel de bijeenkomst zelf door de ontvangende partij voorgezeten wordt. Dat is Emilie de volgende keer.

Jacques en Jean-Pierre gaan voor de geluidsopnames zorgen tijdens de weken, ondersteund door Rolf.

Rolf en Jean-Pierre organiseren de Winterweek.

Anke, Marry en Herma gaan de retraiteweek organiseren ondersteund door Arno.

Sabine en Annelou gaan de stilteweek organiseren, ondersteund door Emilie.

Als er mensen zijn die er ook voor voelen om een keer mee te helpen bij de voorbereidingen voor een week, voel je vrij om dit aan te bieden. Degenen die het daarvoor georganiseerd hebben zijn altijd beschikbaar om je daarbij te ondersteunen.

De volgende bijeenkomst is bij Emilie in Culemborg, zij heeft waarschijnlijk een geschikte locatie voor de bijeenkomst. In principe is iedereen welkom om de bijeenkomst bij te wonen, wel graag even van de voren aanmelden.

Meditatieweken

Naast de meditatieavonden van de regionale stiltegroepen bleek er ook behoefte te zijn aan de voortzetting van de meditatieweken zoals die tijdens het leven van Douwe Tiemersma regelmatig georganiseerd werden.

Ook deze weken volgen de opzet zoals die aangegeven is door Douwe en zullen jaarlijks plaats vinden zolang er mensen bereid zijn om ze te organiseren en er belangstelling voor is. Ze zijn bedoeld voor mensen die ervaring hebben met mediteren en affiniteit met het onderricht van Douwe Tiemersma.

Zie voor meer informatie de website onder meditatie weken.

tekstKlik hier om een titel of tekst toe te voegen.

Verslag Stilteweek 2018

 De stilteweek in 2018 vond weer plaats op de Oerboerderij in Oldenzaal. Het bijzondere van deze week is dat de deelnemers in de boerderij kunnen overnachten en behalve het meditatieprogramma ook de maaltijden gezamenlijk worden georganiseerd. Het is in die zin een oefening Advaita in de praktijk. We experimenteerden deze week met het zoveel mogelijk loslaten van de structuur en het spontaan laten gebeuren, dit in navolging van de winterweek, waarin de organisatie als vanzelf verliep. Dit bleek in een andere setting, zomer, en met meer deelnemers (20), toch niet helemaal te werken. De nadruk kwam regelmatig te veel op het afspreken per dag van de organisatie te liggen, waardoor de inkeer en de stilte minder ruimte kregen.

Volgend jaar gaan we deze week iets meer gestructureerd invullen. Al met al was het nog steeds een heel mooie week die voor de deelnemers heel waardevol was.

 

---

Verslag retraiteweek 2018

Het karakter van deze week is anders dan de andere 2 weken omdat de deelnemers alleen bij elkaar komen voor het ochtend- en avondprogramma. We konden hiervoor weer terecht in het kapelletje aan de Badweg. Behalve in het weekeinde, waarvoor we dan een buitenprogramma organiseerden. Het was een mooie week, die soepel georganiseerd was met veel ruimte voor verstilling en inkeer. De yoga activiteiten stonden op een mooie manier ten dienste van de meditatie. Wat deze week ook bijzonder maakt is de vrijheid om deel te nemen aan de activiteiten of niet. Een aantal deelnemers pasten de week moeiteloos aan aan hun behoeften en mogelijkheden.

---

Verslag Winterweek 2018

Evenals vorig jaar konden we de Aude Schuele huren voor deze week. Er waren ongeveer 15 deelnemers. Dit jaar verliep de Winterweek in het teken van vanzelfsprekendheid. De organisatie liep vanzelf. We zorgden telkens in kleine groepjes voor de maaltijden. Het programma vulde zichzelf in. Schiermonnikoog was winters en het grondwater stond uitzonderlijk hoog, wat een prachtige verstilde natuurervaring gaf bij onze avontuurlijke wandelingen. Een mooie intense week.

---

 Deze nieuwsbrief verschijnt een of twee keer per jaar. Iedereen die zijn of haar activiteiten in het kader van de Advaitastiltegroepen en de Advaita-weken onder bredere aandacht wil brengen kan kopij opsturen naar nieuwsbrief@advaitastiltegroepen.net .

 Een verzoekje: stuur deze nieuwsbrief door aan vrienden die de nieuwsbrief nog niet ontvangen maar wel zouden willen ontvangen.

 Vul je emailadres in op de homepagina van www.advaitastiltegroepen.net dan ontvang je de nieuwsbrief. Afmelden gaat ook heel makkelijk en volautomatisch als je klikt op de link onderaan deze nieuwsbrief.

 Ben je geïnteresseerd in nieuwe informatie over een bepaalde week of een van de Advaitastiltegroepen, vul dan ook je emailadres in bij de betreffende groep. Je ontvangt dan de nieuwe berichten van die groep in je email. Afmelden daarvoor gaat ook automatisch als je op de betreffende link in het bericht klikt.

 Deze en vorige edities van de nieuwsbrief vind je onderaan de home pagina van www.advaitastiltegroepen.net.

---

Klik hier voor de website van Douwe Tiemersma: www.advaitacentrum.nl

Je vindt daar lezingen en inspirerende teksten die je gratis kunt downloaden.