Nieuwsbrief van de Advaita Stiltegroepen

Geïnspireerd door Douwe Tiemersma

Nummer 8 12 december 2017

Agenda 2018

Naast de regelmatige bijeenkomsten van de regionale stiltegroepen zijn er de volgende retraiteweken.

Winterweek

Vrijdag 2 t/m vrijdag 9 februari, Schiermonnikoog

De winterweek is al bijna volgeboekt. We hebben afgesproken de volgende contactbijeenkomst tijdens de Winterweek te houden.

Retraiteweek

Vrijdag 22 juni t/m vrijdag 29 juni, Schiermonnikoog

 

Stilteweek

Vrijdag 17 augustus t/m 24 augustus, Oldenzaal (Twente)

Meer info over deze retraites en over de bijeenkomsten van de groepen vind je op onze website www.advaitastiltegroepen.net en onder het verslag.

Verslag van de contactgroepbijeenkomst op 14 Mei 2017 en wat er nog meer is gebeurd sinds de vorige nieuwsbrief:

Het is altijd leuk om te horen over de activiteiten in de verschillende stiltegroepen. Daarbij komt aan de orde de verschillen in insteek. B.v. in Brugge Belgïe bestaat behalve de stiltebijeenkomsten ook een praatgroep. In deze groep neemt men een tekst of thema als uitgangspunt en bespreekt hoe dit relevant is in de eigen ervaring. Het blijkt een stuk lastiger om de innerlijke stilte te bewaren als er gesproken wordt. Een ander verschil is Hellevoetsluis, in deze groep worden gezamenlijk oefeningen gedaan afgewisseld met mediteren. Midden-Nederland en de Stiltedagen werken nu samen in die zin dat ze elkaars bijeenkomsten bezoeken. Er ontstaat ook een tendens dat de Nederlanders af en toe eens bij de Belgen op bezoek gaan en visa versa om te zien hoe de bijeenkomsten daar verlopen. Er is een positieve ontwikkeling in Leuven. Een tijd geleden liep die groep niet meer. In plaats van in een zaaltje komen ze nu samen bij iemand thuis en zijn er weer 5 tot 10 mensen die regelmatig komen mediteren. In Amsterdam is dit al langer aan de gang, daar komen de mensen steeds op een wisselend adres bij iemand thuis bij elkaar en melden zich regelmatig nieuwe mensen aan.

Een ander punt is de meditatieweken. Het streven is steeds meer de functie van van de organisatoren te minimaliseren en zoveel mogelijk gezamenlijk een programma te maken met de deelnemers. Het blijft daarbij essentieel om ons zo nauw mogelijk te houden aan de opzet zoals die door Douwe is aangegeven. Ondersteunende activiteiten, die zo min mogelijk afleiden van het meditatieve proces.

Verder zijn wat praktische zaken afgesproken. Annelou gaat mede de stilteweek in augustus organiseren in plaats van Rolf. Elise gaat de Amsterdamse stiltegroep coördineren in plaats van Annelou.

Het lijkt erop dat het gezamenlijk mediteren nog steeds een meerwaarde geeft voor een heel aantal mensen, want de bijeenkomsten en meditatieweken worden nog steeds door een trouwe groep bezocht en ook nieuwe mensen voegen zich erbij.

Meditatieweken

Naast de meditatieavonden van de regionale stiltegroepen bleek er ook behoefte te zijn aan de voortzetting van de meditatieweken zoals die tijdens het leven van Douwe Tiemersma regelmatig georganiseerd werden.

Ook deze weken volgen de opzet zoals die aangegeven is door Douwe en zullen jaarlijks plaats vinden zolang er mensen bereid zijn om ze te organiseren en er belangstelling voor is. Ze zijn bedoeld voor mensen die ervaring hebben met mediteren en affiniteit met het onderricht van Douwe Tiemersma.

Zie voor meer informatie de website onder meditatie weken.

Verslag Stilteweek 2017

 De stilteweek in 2017 was een doorgaande lijn van de de stilteweek in 2016. Het vond weer plaats op de Oerboerderij in Oldenzaal. Het bijzondere van deze week is dat de deelnemers in de boerderij kunnen overnachten en behalve het meditatieprogramma ook de maaltijden gezamenlijk worden georganiseerd. Het is in die zin een oefening Advaita in de praktijk. Het was een mooie week waarin er veel ruimte was om identificaties los te laten en te genieten van het samenzijn in die prachtige omgeving, het kampvuur van de vuurmeesters en de heerlijke maaltijden van Belend en zijn wisselende crew. Het blijft altijd spannend om de stilte de ruimte te kunnen geven in alle activiteiten van een groep mensen bij elkaar. Hoe meer dat lukt, hoe meer alles spontaan en als vanzelf verloopt

 

---

Verslag retraiteweek,

Deze retraiteweek heeft een ander karakter dan de stilteweek en de winterweek omdat de deelnemers zelf voor een overnachtingsadres en maaltijden zorgen. De activiteiten vinden plaats in het kerkje op de Badweg. Schiermonnikoog is bruisend van de toeristen, maar wel op de fiets. Auto's zijn niet toegestaan. Maar ondanks een boot vol en de vele bussen die bij aankomst rijden lijkt iedereen er op te lossen. De enige plek die druk blijft is de Spar en de bakker. Een ander fenomeen is de tijdsbeleving op het eiland. De tijd lijkt veel langzamer te verstrijken dan op de vaste wal. Het lijkt altijd een bijzondere week, omdat er ook wat nostalgie ontstaat vanwege de vele weken die we hier met Douwe hebben mogen meemaken. Bijzonder dat de best wel wat gecompliceerde organisatie zo soepel en vanzelf gaat. Advaita in bedrijf.

---

Verslag Winterweek 2017

De winterweek was een experiment dit jaar omdat we de Aude Schúele hadden afgehuurd. In dit gebouw is het ook mogelijk te overnachten en gezamenlijk de maaltijden te organiseren. Daardoor was ook deze week een oefening Advaita in de praktijk. Er meldde zich 11 mensen die aan deze week wilden deelnemen. In de winter heeft Schiermonnikoog een heel ander karakter dan in de zomer. Het is dan vanzelf al heel rustig en stil, wat natuurlijk bijdraagt aan onze week. Als activiteiten deden we naast mediteren wandelen en yoga. Gedurende de week kwam er steeds meer ruimte voor openheid. We besloten in 2018 met deze opzet weer een winterweek te houden.

---

 Deze nieuwsbrief verschijnt een of twee keer per jaar. Iedereen die zijn of haar activiteiten in het kader van de Advaitastiltegroepen en de Advaita-weken onder bredere aandacht wil brengen kan kopij opsturen naar nieuwsbrief@advaitastiltegroepen.net .

 Een verzoekje: stuur deze nieuwsbrief door aan vrienden die de nieuwsbrief nog niet ontvangen maar wel zouden willen ontvangen.

 Vul je emailadres in op de homepagina van www.advaitastiltegroepen.net dan ontvang je de nieuwsbrief. Afmelden gaat ook heel makkelijk en volautomatisch als je klikt op de link onderaan deze nieuwsbrief.

 Ben je geïnteresseerd in nieuwe informatie over een bepaalde week of een van de Advaitastiltegroepen, vul dan ook je emailadres in bij de betreffende groep. Je ontvangt dan de nieuwe berichten van die groep in je email. Afmelden daarvoor gaat ook automatisch als je op de betreffende link in het bericht klikt.

 Deze en vorige edities van de nieuwsbrief vind je onderaan de home pagina van www.advaitastiltegroepen.net.

---

Klik hier voor de website van Douwe Tiemersma: www.advaitacentrum.nl

Je vindt daar lezingen en inspirerende teksten die je gratis kunt downloaden.