Nieuwsbrief van de Advaita Stiltegroepen

Geïnspireerd door Douwe Tiemersma

Nummer 7 27 november 2016

Agenda 2017

Naast de regelmatige bijeenkomsten van de regionale stiltegroepen zijn er de volgende retraiteweken.

Winterweek

Maandag 13 t/m vrijdag 17 februari, Schiermonnikoog

De winterweek is al bijna volgeboekt.

 

Retraiteweek

Vrijdag 23 juni t/m vrijdag 30 juni, Schiermonnikoog

 

Stilteweek

Vrijdag 18 augustus t/m 25 augustus, Oldenzaal (Twente)

Meer info over deze retraites en over de bijeenkomsten van de groepen vind je op onze website www.advaitastiltegroepen.net en onder het verslag.

Verslag bijeenkomst contactgroep 23-10-2016

"Van de non-duale openheid heeft iedereen een besef. We herkennen dat in de diepte van een ander of van de wereld, omdat dat in ons al aanwezig is. Het hoort tot ons zelf-zijn. Voor zover we dat in een ander herkennen, herkennen we onszelf en zo de non-dualiteit."

 Non-dualiteit – Douwe Tiemersma 4.3 pg.98

 Ook al is het binnenkort 4 jaar geleden dat Douwe overleden is, de behoefte aan samenkomen in dezelfde sfeer van openheid blijft onverminderd groot. Door de reacties en ervaringen van de afgelopen retraiteweek en stilteweek gaat nu in 2017 een winterweek van start met een zelfde opzet die in deze behoefte wil voorzien.

 De verder gaande verdieping en zelfstandigheid komen daarbij vanzelf steeds meer naar de voorgrond. Zo gaat het verder, zolang het nodig is.

 De volgende bijeenkomst zal worden gehouden op zondag 23 april 2017 bij Odile in Bergambacht. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is welkom, wel graag van te voren even aanmelden contactgroep@advaitastiltegroepen.net.

Meditatieweken

Naast de meditatieavonden van de regionale stiltegroepen bleek er ook behoefte te zijn aan de voortzetting van de meditatieweken zoals die tijdens het leven van Douwe Tiemersma regelmatig georganiseerd werden.

Ook deze weken volgen de opzet zoals die aangegeven is door Douwe en zullen jaarlijks plaats vinden zolang er mensen bereid zijn om ze te organiseren en er belangstelling voor is. Ze zijn bedoeld voor mensen die ervaring hebben met mediteren en affiniteit met het onderricht van Douwe Tiemersma.

Zie voor meer informatie de website onder meditatie weken.

Verslag Stilteweek 2016

 Douwe 05-10-2005 Alles is nieuw: “Zie je dat elk ogenblik weer nieuw is. Dat elk ogenblik onherleidbaar nieuw is. Elk ogenblik. Dat is helemaal duidelijk wanneer even de gedachten stoppen. Alles verdwijnt, wanneer er iets komt is het nieuw. […]

 Dat er werkelijk zich iets nieuws kan voordoen betekent dat je niet het oude meeneemt. Wanneer je allerlei zaken uit een verleden meeneemt kan er niets nieuws ontstaan, want je ziet alleen datgene wat je al kent. Je vormt opnieuw alles op de wijze zoals je dat kent.”

 Juist in de verandering kan gezien worden wat essentieel en onveranderlijk is. Zo is de stilteweek 2016 in allerlei opzichten anders geweest dan de vorige stilteweken: een andere locatie op de Oerboerderij in Oldenzaal, samen koken en leven in een boerderij, meer inbreng van alle deelnemers.

 Op deze wijze kon de stilte en openheid nog duidelijker beleefd worden. Plezier, verdriet , pijn en allerlei andere emoties konden in die ruimte ervaren worden en oplossen. In de gezamenlijke stilte ‘s avonds bij het kampvuur was dat misschien nog wel het sterkst aanwezig. In vanzelfsprekende eenheid werd er gekookt, gegeten, oefeningen gedaan, gewandeld en gemediteerd.

 Als de omstandigheden zo gunstig zijn is kennelijk de fysieke aanwezigheid van de leraar geen voorwaarde meer voor verdere ontwikkeling. Op die manier is het door mij ervaren en, afgaande op de reacties en de snelheid waarmee de stilteweek 2017 is volgeboekt, ook door de anderen. Dat het zo verder mag gaan.

 Douwe 15-12-2010 De laatste dit jaar: “ Voor zover je een weg gegaan bent die een leraar je wees, is er altijd nog een zeker steunen op de leraar. Zo heb ik het ook ervaren bij Nisargadatta Maharaj. Wanneer die steun, voor zover daar nog een steun is met een zekere vorm, ook al is dat een ijle vorm, wanneer die vorm er niet meer is, dan is er een des te grotere kans dat je realiseert waar het om gaat. Omdat elke vorm nog een sluier is. Wanneer die laatste sluiers wegvallen, ja dan…

 Dan is er helderheid: zo zit het.”

---

 Beste vrienden,

 Door de sterke openheid van de groep in de stilteweek werd mijn openheid energetisch groter waardoor de gescheidenheid met iedereen wegviel in een eenheidsgevoel; 2 uur rond een kampvuur zitten in een spontane stilte terwijl de schemer inviel en de persoonlijke contouren van de mensen vaag werden terwijl de sintels van het vuur  rustig branden, zijn een moment die ik nooit meer zal vergeten.

Tot volgend jaar alleszins

Frank

 De bijeenkomsten zijn voor mij een grote hulp om ‘het' te laten doorgaan. Het gaat over veel meer dan het verwoorden van inzichten. Het gaat vooral over het ‘leven’ van inzichten. De groep corrigeert en omarmt. Zonder deze wisselwerking onder gelijken zou het allemaal lastiger zijn.

Jean-Pierre

 De Stilte omvat alles en kan eigenlijk niet uitgedrukt worden in woorden, toch maar proberen, voor zo ver het gaat.

Ineens, uit het niets, komt een overweldigende golf van verdriet, overspoelt me,
Er is geen verzet, geen overkomen aan,
Overgave
Onder die golf is er nog een diepere laag
Een oceaan van Liefde
Daarin mogen verdriet en vreugde er zijn
Zonder die Vrede aan te tasten
Die diepe grondeloze Vrede en Vreugde

Odile

 "Het stille bewustzijn van de groep fungeert voor mij als een magneet en anker voor het steviger gevestigd raken in de diepte en vrijheid van m'n eigen zijnsbron. Het samen-leven tijdens een stilteweek biedt bovendien oefening om praktisch in harmonie te leren leven vanuit die bron met elkaar. Ik denk met een warm hart terug aan de laatste week"

Annelou

---

 Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Iedereen die zijn of haar activiteiten in het kader van de Advaitastiltegroepen en de Advaita-weken onder bredere aandacht wil brengen kan kopij opsturen naar nieuwsbrief@advaitastiltegroepen.net .

 Een verzoekje: stuur deze nieuwsbrief door aan vrienden die de nieuwsbrief nog niet ontvangen maar wel zouden willen ontvangen.

 Vul je emailadres in op de homepagina van www.advaitastiltegroepen.net dan ontvang je de nieuwsbrief. Afmelden gaat ook heel makkelijk en volautomatisch als je klikt op de link onderaan deze nieuwsbrief.

 Ben je geïnteresseerd in nieuwe informatie over een bepaalde week of een van de Advaitastiltegroepen, vul dan ook je emailadres in bij de betreffende groep. Je ontvangt dan de nieuwe berichten van die groep in je email. Afmelden daarvoor gaat ook automatisch als je op de betreffende link in het bericht klikt.

 Deze en vorige edities van de nieuwsbrief vind je onderaan de home pagina van www.advaitastiltegroepen.net.

---

Klik hier voor de website van Douwe Tiemersma: www.advaitacentrum.nl

Je vindt daar lezingen en inspirerende teksten die je gratis kunt downloaden.