Nieuwsbrief van de Advaita Stiltegroepen

Geïnspireerd door Douwe Tiemersma

Nummer 6 22 mei 2016

Agenda 2016

Naast de regelmatige bijeenkomsten van de regionale stiltegroepen zijn er de volgende retraiteweken.

Retraiteweek

Vrijdag 24 juni t/m vrijdag 1 juli, Schiermonnikoog

 

Stilteweek

Vrijdag 19 augustus t/m 26 augustus, Oldenzaal (Twente)

Meer info over deze retraites en over de bijeenkomsten van de groepen vind je op onze website www.advaitastiltegroepen.net en onder het verslag.

Verslag bijeenkomst contactgroep 8-5-2016

 ”Nederigheid en stilte zijn voor een leerling onmisbaar, hoe gevorderd hij ook mag zijn. Alleen een volledig gerijpte jnani kan het zich permitteren volmaakt spontaan te zijn” (Nisargadatta, Ik ben Zijn, pg 187)


Spontaniteit

Traditioneel spreekt men in Advaita van volgende stappen: het horen van het onderricht, het zich eigen maken van het onderricht, inzichten & ervaringen, rijping, realisatie.

De meeste deelnemers aan onze retraites zijn al lang, ernstig en onder uitmuntende begeleiding bezig met Advaita.

Het ziet ernaar uit dat velen in de praktijk uitgenodigd worden verdere stappen te zetten in de richting van spontaniteit, creativiteit.
De twee zomer-retraiteweken zijn een gelegenheid in die zin.

Tijdens deze weken krijgen de deelnemers de kans - als ze dit willen - een eigen bijdrage aan het programma te leveren.

De week in de Oerboerderij zal helemaal niet geleid worden. Op Schier zal er een losse organisatie zijn.

Volop ruimte voor echte spontaniteit en openheid.

Afspraken

De weg van spontaniteit herbergt bepaalde risico's en valkuilen. Daarom spreken we meer dan ooit af dat we ons houden aan de opzet van de Advaitaweken, ons door Douwe aangereikt.

Concreet komt dit hierop neer:

• Alles wat inzicht, ontspanning en overgave bevordert kan worden ingevoegd.

• Stilte blijft het belangrijkste onderdeel.

• Spreken gebeurt best vanuit de eigen ervaring. Ook bij het spreken blijft de stilte het belangrijkste.

• We richten ons volledig op de essentie. Daarom kiezen we ervoor om enkel met teksten van Douwe Tiemersma en/of Nisargadatta Maharaj te werken.

• De eigen instelling is doorslaggevend voor wat er gebeurt.

Hier een inspirerende link naar een tekst over spreken van Douwe.

---

Meditatieweken

Naast de meditatieavonden van de regionale stiltegroepen bleek er ook behoefte te zijn aan de voortzetting van de meditatie weken, zoals die tijdens het leven van Douwe Tiemersma regelmatig georganiseerd werden.

Ook deze weken volgen de opzet zoals die aangegeven is door Douwe en zullen jaarlijks plaats vinden zolang er mensen bereid zijn om ze te organiseren en er belangstelling voor is. Ze zijn bedoeld voor mensen die ervaring hebben met mediteren en affiniteit met het onderricht van Douwe Tiemersma.

---

Retraiteweek

vrijdag 24 juni t/m vrijdag 1 juli, Schiermonnikoog

De retraite vindt plaats van vrijdagavond 24 juni tot vrijdagochtend 1 juli. Schiermonnikoog is een prachtig eiland. De omringende natuur werkt ondersteunend en nodigt uit tot verstilling en contemplatie.

Mocht je mee willen doen, aanmelden kan bij Arno: retraiteweek@advaitastiltegroepen.net.

De deelnamekosten zijn laag (ca. € 60 – € 70), afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Het programma bestaat uit:

• 06.00 – 07.30 uur:  Meditatie

• 09.00 – 12.00 uur:  In te vullen door de deelnemers.

• De middagen zijn vrij te besteden maar wisselende mensen verzorgen de open kapel enkele middagen

• 19.30  – 21.30 uur  Advaita-gesprek (satsang) op tape van Douwe Tiemersma,  meditatie en muziek.

Er zal naar worden gestreefd om de retraite gezamenlijk inhoud te geven.

Deelnemers worden uitgenodigd om opnames of teksten van Douwe in te brengen die als relevant worden ervaring voor het eigen proces.

Verder is het mogelijk om aan het ochtendprogramma bij te dragen door activiteiten zoals verschillende vormen van yoga, chigong, klankmeditatie, stiltewandelingen en dergelijke. Dit alles binnen het advaitakader dat ons door Douwe is aangereikt.

De verdere organisatie van de week is gemeenschappelijk. De kleine, te verrichten taken worden onderling verdeeld.

Men zorgt zelf voor onderkomen en maaltijden.

De activiteiten vinden wederom plaats in de kapel aan de Badweg.

Meer informatie over deze retraite is te vinden op de website retraiteweek.

---

Stilteweek

vrijdag 19 aug t/m 26 aug, Oldenzaal (Twente)

We verblijven in "De oerboerderij"

Er is ruimte voor 21 deelnemers, deels in kamers, deels in tenten.

Deze plek heeft alles om de gelijkwaardigheid, de verbondenheid en het initiatief van de deelnemers sterk te bevorderen. Alles (behalve de buiten-activiteiten) gebeurt in één gebouw. We zorgen zelf voor alle praktische werk: de aankopen, afwas, enz... Ook de kok neemt  deel aan de retraite (voor zover mogelijk).

Het programma:

• 6.30 – 7.30 uur:  ochtendmeditatie

• 9.00 – 12.00 uur: opnames en/of teksten van Douwe / Nisargadatta

• 20.00-21.30 uur:  opname en/of tekst van Douwe / Nisargadatta gevolgd door stukje muziek.

De middagen zijn vrij te besteden.

De begeleiding en het initiatief zal (op vrijwillige basis) verdeeld worden onder de aanwezigen (uitkiezen en voorlezen citaten, uitkiezen uittreksels uit opnames, begeleiden van wandelingen en oefeningen, aangeven begin en einde meditaties, …).

Ook is er, telkens dit nodig wordt geacht, een kort gespreks-rondje.

De stilte is het belangrijkst.

Deelnamekosten, alles inbegrepen: ongeveer 200 € (170 € voor kampeerders)

Meer informatie is te vinden op de website stilteweek.

---

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig een paar keer per jaar. Iedereen die zijn of haar activiteiten in het kader van de Advaitastiltegroepen en de Advaita-weken onder bredere aandacht wil brengen kan kopij opsturen naar nieuwsbrief@advaitastiltegroepen.net .

Een verzoekje: stuur deze nieuwsbrief door aan vrienden die de nieuwsbrief nog niet ontvangen maar wel zouden willen ontvangen.

Vul je emailadres in op de homepagina van www.advaitastiltegroepen.net dan ontvang je de nieuwsbrief. Afmelden gaat ook heel makkelijk en volautomatisch als je klikt op de link onderaan deze nieuwsbrief.

Ben je geïnteresseerd in nieuwe informatie over een bepaalde week of een van de Advaitastiltegroepen, vul dan ook je emailadres in bij de betreffende groep. Je ontvangt dan de nieuwe berichten van die groep in je email. Afmelden daarvoor gaat ook automatisch als je op de betreffende link in het bericht klikt.

Deze en vorige edities van de nieuwsbrief vind je onderaan de home pagina van www.advaitastiltegroepen.net.

---

Klik hier voor de website van Douwe Tiemersma: www.advaitacentrum.nl

Je vindt daar lezingen en inspirerende teksten die je gratis kunt downloaden.