Nieuwsbrief van de Advaita Stiltegroepen

Geïnspireerd door Douwe Tiemersma

Nummer 5 1 december 2015

Agenda 2016

Naast de regelmatige bijeenkomsten van de regionale stiltegroepen zijn er de volgende retraiteweken, die allen de opzet volgen zoals voorgesteld door Douwe.

Stille Winterweek

Vrijdag 29 januari t/m vrijdag 5 februari, Schiermonnikoog.

Retraiteweek

Vrijdag 24 juni t/m vrijdag 1 juli, Schiermonnikoog

Stilteweek

Vrijdag 19 augustus t/m 26 augustus, Oldenzaal (Twente)

Meer info over deze retraites en over de bijeenkomsten van de groepen vind je op onze website www.advaitastiltegroepen.net en onder het verslag.

Verslag bijeenkomst contactgroep 11-10-2015

In de voorbije zes maanden is er een verdere evolutie geweest in de richting van meer zelfstandigheid, meer gelijkwaardigheid, meer initiatief van alle betrokkenen. Dit op zijn beurt leidt tot meer verdieping en verder open komen.

Op aanraden van Douwe (zie de opzet) worden de bijeenkomsten van de meeste groepen telkens door iemand anders begeleid. Deze verdeling van het leidinggeven begint ook tijdens de retraite-weken steeds meer vorm te krijgen.

De coördinatie van de retraite-weken wordt steeds lichter, het initiatief komt steeds meer van iedereen. Elk heeft zijn inbreng bij het kiezen van teksten/opnames, bij het voorlezen van teksten, het begeleiden van oefeningen, plannen en uitvoeren van praktische taken.
Meer alles vanzelf laten gebeuren dus, vanuit de stilte. Zo kan ieder ervaren wat het is, een deel te zijn van het geheel, gedragen te worden door het geheel.

Tijdens de Stilteweek (Cadzand, augustus) bleek het ook nuttig om regelmatig een gespreks-rondje in te lassen.

"Bij de bijeenkomsten is enerzijds het inzicht belangrijk, anderzijds dient ook het gevoelsmatig bewustzijn open te komen. Een spreken vanuit de eigen ervaring op het eigenste moment is dan het enige wat kan gedaan worden. Hiervoor is eerlijkheid nodig, een werkelijk durven zien/voelen/tonen van wat zich aandient." (een deelneemster).


"In het begin van de stilteweek op Cadzand was er nog een zekere afstand, vrijblijvendheid, ook het gevoel dat ik zo uit zou kunnen stappen, dat het niets uitmaakte. Maar door alles wat ineens gebeurde, de grotere participatie van iedereen die over zijn/haar eigen ervaring ging vertellen, door de gezamenlijke hartmeditatie gericht op de diepe Eenheid, de openhartige diepe gesprekken die ontstonden vanuit het Zelf, werd ik bewust van die diepere eenheid. Een verbondenheid die zo waardevol werd en bleef. De vrijblijvendheid ging over in een diep eenheidsgevoel dat nog steeds en voor altijd aanwezig is, waarin alle persoonlijke zaken en trekjes er niet meer toe doen en ook niet storend zijn. Dat is het mooiste wat er is!" (een deelneemster).

Dit alles leidt tot het versterken van de betrokkenheid en het engagement. Het wordt duidelijk dat we bezig zijn met iets dat echt wel belangrijk is. Iets dat de moeite is om zich aan toe te wijden.

Hier een inspirerende link naar een tekst over spreken van Douwe.

---

Meditatieweken

Naast de meditatieavonden van de regionale stiltegroepen bleek er ook behoefte te zijn aan de voortzetting van de meditatie weken, zoals die tijdens het leven van Douwe Tiemersma regelmatig georganiseerd werden.

Ook deze weken volgen de opzet zoals die aangegeven is door Douwe en zullen jaarlijks plaats vinden zolang er mensen bereid zijn om ze te organiseren en er belangstelling voor is. Ze zijn bedoeld voor mensen die ervaring hebben met mediteren en affiniteit met het onderricht van Douwe Tiemersma.

---

Stille Winterweek

vrijdag 29 januari t/m vrijdag 5 februari, Schiermonnikoog.

Deze stilteweek is erop gericht om iedereen, die dat wil, de kans te geven voor zichzelf de verdieping in te gaan, zonder afleiding van buitenaf, los van alle dagelijkse beslommeringen, verantwoordelijkheden en verplichtingen, zonder opgelegde structuur.

Naast het samen eten op de 1e en laatste avond en het dagelijks beluisteren van een opname van Douwe ('s avonds) wordt er geen verdere structuur aangeboden. Dit biedt iedereen de gelegenheid om dieper in zichzelf te keren en die lagen te bereiken die doorgaans in het leven toegedekt blijven.

De grootste verdieping vindt plaats als je voor zo weinig mogelijk afleiding kiest in de vorm van boeken, tv, communicatie, enz., en je helemaal openstelt voor alles wat er opkomt.

Er is ruimte om zelf een favoriete opname van Douwe in te brengen.

Een zekere zelfstandigheid is dus aangewezen.

Stilte is de basis.

Meer informatie over deze retraite is te vinden op de website winterweek.

---

Retraiteweek

vrijdag 24 juni t/m vrijdag 1 juli, Schiermonnikoog

 Het programma bestaat uit meditatie, yoga en het luisteren naar satsang-opnames van Douwe. De middagen zijn vrij te besteden. Er zal naar worden gestreefd om de retraite gezamenlijk inhoud te geven. Deelnemers worden uitgenodigd om opnames of teksten in te brengen die als relevant worden ervaren voor het eigen proces.

De organisatie van de week is gemeenschappelijk. De kleine, te verrichten taken worden onderling verdeeld. Men zorgt zelf voor onderkomen en maaltijden. De deelnamekosten zijn laag: ca. € 35 - € 40, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De activiteiten vinden wederom plaats in de kapel aan de Badweg.

Schiermonnikoog is een prachtig eiland. De omringende natuur werkt ondersteunend en nodigt uit tot verstilling en contemplatie.

Meer informatie over deze retraite is te vinden op de website retraiteweek.

---

Stilteweek

vrijdag 19 aug t/m 26 aug, Oldenzaal (Twente)

We verblijven in "De oerboerderij"

Er is ruimte voor 21 deelnemers, deels in kamers, deels in tenten.

Deze plek heeft alles om de gelijkwaardigheid, de verbondenheid en het initiatief van de deelnemers sterk te bevorderen. Alles (behalve de buiten-activiteiten) gebeurt in één gebouw. We zorgen zelf voor alle praktische werk: de aankopen, afwas, enz... Ook de kok neemt  deel aan de retraite (voor zover mogelijk).

Het programma:

• 6.30 – 7.30 uur ochtendmeditatie

• 9.00 – 12.00 uur: opnames en/of teksten van Douwe / Nisargadatta

• namiddag vrij te besteden.

• 20.00-21.30 uur: opname en/of tekst van Douwe / Nisargadatta gevolgd door stukje muziek.

De begeleiding en het initiatief zal (op vrijwillige basis) verdeeld worden onder de aanwezigen (uitkiezen en voorlezen citaten, uitkiezen uittreksels uit opnames, begeleiden van wandelingen en oefeningen, aangeven begin en einde meditaties, …).

Ook is er telkens dit nodig wordt geacht een kort gespreks-rondje.

De stilte is het belangrijkst.

Deelnamekosten, alles inbegrepen: ongeveer 200 € (170 € voor kampeerders)

Meer informatie is te vinden op de website stilteweek.

---

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig een paar keer per jaar. Iedereen die zijn of haar activiteiten in het kader van de Advaitastiltegroepen en de Advaita-weken onder bredere aandacht wil brengen kan kopij opsturen naar nieuwsbrief@advaitastiltegroepen.net .

Een verzoekje: stuur deze nieuwsbrief door aan vrienden die de nieuwsbrief nog niet ontvangen maar wel zouden willen ontvangen.

Vul je emailadres in op de homepagina van www.advaitastiltegroepen.net dan ontvang je de nieuwsbrief. Afmelden gaat ook heel makkelijk en volautomatisch als je klikt op de link onderaan deze nieuwsbrief.

Ben je geïnteresseerd in nieuwe informatie over een bepaalde week of een van de Advaitastiltegroepen, vul dan ook je emailadres in bij de betreffende groep. Je ontvangt dan de nieuwe berichten van die groep in je email. Afmelden daarvoor gaat ook automatisch als je op de betreffende link in het bericht klikt.

Deze en vorige edities van de nieuwsbrief vind je onderaan de home pagina van www.advaitastiltegroepen.net.

---

Klik hier voor de website van Douwe Tiemersma: www.advaitacentrum.nl

Je vindt daar lezingen en inspirerende teksten die je gratis kunt downloaden.