Douwe Tiemersma in Brugge

Brief van Douwe 2010 over gesprekken tijdens de bijeenkomsten

Brief van Douwe i.v.m. gespreksbijeenkomsten

Gouda, 20 april 2010

Aan allen die als Advaita-gespreksgroep Brugge bij elkaar komen.

Er was enige briefwisseling over de aard van de gespreksbijeenkomsten. Dat is niet verwonderlijk, want spreken over de openheid van non-dualiteit is nauwelijks te doen. Dat geldt helemaal voor de situatie waarin die openheid niet volledig is gerealiseerd. Wat dan?

Willen de gespreksavonden zin hebben, dan moet die zin ook direct worden ervaren als de versterking van de non-duale openheid: het ontstaan van een grotere ruimte, meer inzicht, meer liefde, meer eenheid, een grotere lichtheid. Dit vindt plaats als er ergens al meer ruimte, inzicht, etc. is. Vandaar breidt het zich uit. Als dit er niet is, wordt en blijft het zwaar. Dus het beste is:

1) Iedereen blijft gericht op en blijft zo sterk mogelijk in de sfeer van een zo groot mogelijke non-duale openheid; dat wil zeggen dat er een gemeenschappelijkheid en zelfs eenheid is; lichtheid blijft er als iedereen zoveel mogelijk in het licht blijft.

2) Alles wat wordt gezegd blijft zoveel mogelijk in die sfeer; alleen vanuit het eigen ‘hoogste’ inzicht en de hoogste zijnservaring wordt gesproken; door iedereen wordt het gesprokene opgenomen in die sfeer; dan is er geen gesprek tussen personen en er is geen beoordelen en ‘corrigeren’ van de ander, maar steeds een hernieuwd opnemen en herformuleren in de meest heldere sfeer.

Als deze instelling er is, zorgt de heldere openheid vanzelf wel voor een voortgang van inzicht en liefde. Tussen die twee zit geen tegenstelling.

Met hartelijke groet, Douwe

Print Friendly, PDF & Email