Category Archives: Teksten

Agenda 2019

Winterweek

Vrijdag 8 t/m vrijdag 15 februari 2019, Schiermonnikoog

Retraiteweek

Vrijdag 21 juni t/m vrijdag 28 juni 2019, Schiermonnikoog

Stilteweek

Vrijdag 16 augustus t/m 23 augustus 2019, De Lutte (Twente)

Contactgroep

De volgende bijeenkomst is 27-10-2019 in Culemborg

 

Meer info over deze retraites en over de bijeenkomsten van de groepen vind je op www.advaitastiltegroepen.net.

Gedicht van Douwe Tiemersma 2012

 

  


Alles is er als licht,

licht dat geen grenzen kent;
daarom is er geen schaduw,
geen zweem in de transparantie;
alleen kleurenspel.
 
Jij bent, ik ben dat licht,
licht dat overal zijn centrum heeft;
universeel stralen wij van binnenuit
onbeperkt de rijkdom
van het kleurenspel,
zolang het doorgaat.

 

Brief van Douwe 2010 over gesprekken tijdens de bijeenkomsten

Brief van Douwe ivm gespreksbijeenkomsten

Gouda, 20 april 2010

Aan allen die als Advaita-gespreksgroep Brugge bij elkaar komen

Er was enige briefwisseling over de aard van de gespreksbijeenkomsten. Dat is niet verwonderlijk, want spreken over de openheid van non-dualiteit is nauwelijks te doen. Dat geldt helemaal voor de situatie waarin die openheid niet volledig is gerealiseerd. Wat dan?

Willen de gespreksavonden zin hebben, dan moet die zin ook direct worden ervaren als de versterking van de non-duale openheid: het ontstaan van een grotere ruimte, meer inzicht, meer liefde, meer eenheid, een grotere lichtheid. Dit vindt plaats als er ergens al meer ruimte, inzicht, etc. is. Vandaar breidt het zich uit. Als dit er niet is, wordt en blijft het zwaar. Dus het beste is:

1) Iedereen blijft gericht op en blijft zo sterk mogelijk in de sfeer van een zo groot mogelijke non-duale openheid; dat wil zeggen dat er een gemeenschappelijkheid en zelfs eenheid is; lichtheid blijft er als iedereen zoveel mogelijk in het licht blijft.

2) Alles wat wordt gezegd blijft zoveel mogelijk in die sfeer; alleen vanuit het eigen ‘hoogste’ inzicht en de hoogste zijnservaring wordt gesproken; door iedereen wordt het gesprokene opgenomen in die sfeer; dan is er geen gesprek tussen personen en er is geen beoordelen en ‘corrigeren’ van de ander, maar steeds een hernieuwd opnemen en herformuleren in de meest heldere sfeer.

Als deze instelling er is, zorgt de heldere openheid vanzelf wel voor een voortgang van inzicht en liefde. Tussen die twee zit geen tegenstelling.

Met hartelijke groet, Douwe

Retraitedag op 28 december 2010

Tekst door Douwe geschreven ter gelegenheid van de retraitedag op 28 december 2010

Laat dit een dag zijn van vreugde,
Van diepe vreugde in de zijnservaring een te zijn in vrijheid.
Daarin zit ook de vrijheid van hechtingen aan het vergankelijk lichaam.
Het lichaam heeft zijn eigen gesteldheid en wetmatigheden.
Ook bij mij is er zo’n lichaam met zware genetische bepaling.
Het is en blijft een wonder en daarin is de incarnatie.
Toch; ik ben vrij van het lichaam, jullie zijn vrij van het lichaam.
Daarom kan het lichamelijk leven op vrije wijze doorgaan totdat de incarnatie lang genoeg heeft geduurd.
Niets mist, alles is er, en daarom is er geen verlangen.
Ik ben en alles is er als universele eenheid, en daarom is er geen vasthouden.
Er is niets anders en daarom is er geen afweer.
Alles is compleet in de ene non-dualiteit.
Niemand en niets kan je van deze open eenheid afhouden, en daarom ben je zelfstandig.
Dat is een bewuste zelf-standigheid zonder enige beperking, zonder conditie; grondeloze openheid.
Dus laat dit een dag van vreugde, liefde en vrijheid zijn.
Ik ben er bij.

Douwe